Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Serveis / Secretaria Oberta / Avaluació / Reconeixement de crèdits optatius per activitats d'extensió universitària als estudis de Grau

Reconeixement de crèdits optatius per activitats d'extensió universitària als estudis de Grau

Informació general

Als plans d'estudis de grau es poden reconèixer fins un màxim de 6 crèdits optatius per activitats d'extensió universitària: activitats culturals, esportives, solidàries, de cooperació i de representació estudiantil.

Qui ho pot sol·licitar?

Estudiants matriculats en els estudis de grau de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB).

Activitats que poden ser reconegudes

Activitats que s’ofereixen a tota la UPC, podeu consultar-les al següent enllaç: 

Mapa d’activitats UPC

La introducció dels ECTS superats  a l’expedient de l’estudiant pel seu reconeixement correspon a la unitat responsable de cada activitat.

Activitats específiques de l’ETSETB:

Bloc Cultural – Itinerari Ciència i Tecnologia 

Reconeixement de crèdits per la col·laboració en empreses de tipus startup (queden exclosos els convenis de pràctiques) o per l'assistència a activitats del Forum ETSETB, Week Engineering Competition WEC (BEST), Jornades de Conferències Motivacionals de l'IEEE, participació a hackathons, concursos, estades formatives en Departaments o similars.

Reconeixement fins a 6 ECTS per quadrimestre.

Reconeixement de crèdits per l’assistència a cursos en l’àmbit dels estudis tals com Iniciació a la Robòtica, Introducció a Android, cursos TIC, Workshop The ICT 4D Applied, Introducció A Blender o similars.

Abans d’inscriure’ns a un curs consultar amb la associació si el reconeixement de crèdits està aprovat per la CdRUE (Comissió de Relacions Universitat-Empresa).

Cursos de 8  a 15 h / 0.5 ECTS

Cursos de 16 a 30 h / 1 ECTS

Cursos de 31 a 45 h / 1.5 ECTS

Cursos  a partir de 46 h / 2 ECTS

Reconeixement fins a 6 ECTS per quadrimestre.

Reconeixement de crèdits als membres de les juntes i a les persones que participen activament en les associacions universitàries donant suport a l'organització i el desenvolupament de les activitats realitzades.

Cada associació vinculada a l’ETSETB disposarà d'un màxim de 12 ECTS per distribuir entre els estudiants que col·laborin en les seves activitats o formin part de la junta, amb les següents condicions:

  • El reconeixement podrà ser de 0.5, 1 o 2 ECTS.
  • Màxim 2 ECTS per estudiant i any acadèmic.
  • Per les sol·licituds de 0.5 o 1 ECTS el reconeixement serà automàtic.
  • Les sol·licituds de 2 ECTS, s’hauran de justificar i seran resoltes per  la CDRUE (Comissió de Relacions Universitat-Empresa).

Delegats de curs: es reconeixeran 0,5 ECTS per quadrimestre.

Màxim 4 ECTS.

Bloc Cultural – Programa d’Idiomes

Certificats admesos per ACLES, CRUE i per universitats i organismes oficials o de referència. Les persones que han cursat la secundària en una comunitat en què el català no és llengua oficial, poden obtenir reconeixement de crèdits per certificats vàlids de català. Si han fet la secundària en comunitats en què el català és llengua oficial, es reconeixen crèdits pels certificats de nivell superior, C2 del marc europeu.

Certificat acreditatiu de  més de 100 h.

Màxim 4 ECTS.

Certificat d’Assistència al 80% de la formació d’entre 50-100 h. i superar un test final.

Entre 2-4 ECTS.

Si es volen reconèixer crèdits pel mateix idioma que s'acredita com a 3ª llengua, és necessari haver obtingut un nivell superior al B2.1 del Marc de Referència Europeu de les llengües. 

Si la llengua no coincideix amb la triada a la selectivitat el reconeixement es pot obtenir a partir del nivell A1.

Trobareu informació detallada, a més de la taula de reconeixement d'idiomes aquí

Les certificacions de nivell tenen un reconeixement màxim de 4 ECTS.

El màxim que es poden reconèixer per idiomes es de 6 ECTS.

Cal haver realitzat els cursos o exàmens d'idiomes durant els estudis de grau.

Bloc Responsabilitat Social – Acollida d’estudiants de nou accés

Curs formatiu de 10h + 50 hores de dedicació.

2 ECTS per any.

Bloc Representació Estudiantil 

Delegat durant un any/curs.

6 ECTS/curs.

Serà aprovat pel secretari acadèmic / la secretaria acadèmica de l’ETSETB + el vistiplau del Consell de l'Estudiantat.

Membre durant un curs i assistència al menys al 80% de les reunions.

1 ECTS/curs. 

Si hi participa durant mig curs 0,5 ECTS.

Serà aprovat pel secretari acadèmic / la secretaria acadèmica de l’ETSETB.

Les comissions seran les que determini el centre.

Membre durant un curs i assistència al menys al 80% de les reunions

1 ECTS/curs.

Serà aprovat pel secretari acadèmic / la secretaria acadèmica de l’ETSETB.

Bloc Mobilitat

Haver cursat un o dos quadrimestres en una universitat estrangera o en mobilitat per pràctiques externs.

Fins a 3 ECTS/per quadrimestre.

Procediments i terminis

Terminis de presentació i resolució

Curs Tardor: de l’1 al 31 d’octubre

Resolució CdRUE:  30 de novembre

Curs Primavera: del 15 de març  al 15 d’abril

Resolució CdRUE: 15 de maig


Procediment

La introducció dels ECTS superats a l’expedient de l’estudiant pel seu reconeixement correspon a la unitat responsable de cada activitat.

Les Associacions i altres entitats o serveis vinculades a l’ETSETB hauran de fer arribar a secretaria acadèmica dins dels terminis establerts la relació dels estudiants que hagin superat les activitats realitzades així com la relació de les noves activitats proposades per un nou curs/quadrimestre.

En el cas d'entitats o serveis no vinculats a l'ETSETB, serà l'estudiant qui aporti les dades i documentació necessàries a secretaria acadèmica

L’ETSETB com a centre responsable introduirà les activitats susceptibles de reconeixement a l’expedient de l’estudiant. Es podrà comprovar a l’e-secretaria(obriu en una finestra nova), dins de l'apartat "Reconeixement d'activitats".

Aquelles noves activitats que necessitin aprovació de la CdRUE (Comissió de Relacions Universitat-Empresa), s’introduiran una vegada acceptades pels membres de la comissió i, al darrer quadrimestre de la titulació, es podrà sol·licitar el reconeixement dins del lloc indicat a l'apartat anterior.

Un cop sol·licitat el reconeixement, es genera el pagament pendent a "impresos i pagaments" de l’e-secretaria. El pagament es pot fer mitjançant targeta bancaria Visa o Mastercard o imprimir 2 còpies del pdf per anar a pagar en efectiu al banc (no caldrà portar cap justificant a secretaria).

Per aquest reconeixement caldrà aportar a la secretaria acadèmica de l’ETSETB original i copia del certificat d’assoliment del nivell d’idioma, examen o curs, al darrer quadrimestre de la titulació i dintre dels terminis establerts.


Preu del crèdits reconegut

El reconeixement de crèdits té un cost del 15% del preu del crèdit establert en el decret de preus públics.


Normativa aplicable i acords del Consell de Govern

Normativa Acadèmica dels estudis de Grau i Máster

Activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació