Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Serveis / Secretaria Oberta / Avaluació / Règim de permanència / Continuïtat dels estudis

Règim de permanència / Continuïtat dels estudis

Règim de permanència / Continuïtat dels estudis

(Normativa de Graus i Màster de la UPC i normativa acadèmica de l’ETSETB).

Rendiment mínim en el primer any acadèmic

L’estudiant matriculat d’un estudis de grau a l’ETSETB ha d'aprovar un mínim de 12 ECTS el primer any acadèmic, amb independència de les matrícules formalitzades.

En cas contrari, l’estudiant queda exclòs d’aquests estudis.

Rendiment mínim en la Fase Inicial

L’estudiant ha de superar el nombre mínim de crèdits de la Fase Inicial (FI), en un termini màxim de 2 anys acadèmic, si els estudis es cursen a temps complet; o bé, 4 anys acadèmics en cas de dedicació a temps parcial.

En qualsevol de les dues modalitats, el còmput de temps per superar el nombre mínim de crèdits establert de la FI es fa amb independència de les matrícules formalitzades.

Si no supera la FI, l’estudiant no pot continuar els estudis.

Pròrroga del còmput de temps per a l’aplicació de les normes de permanència

 Els estudiants que cursen el primer any acadèmic o la fase inicial dels estudis i que l’han d’interrompre temporalment per algun motiu de caràcter excepcional, poden sol·licitar al director o directora una pròrroga per un període determinat perquè no els compti el temps a l’efecte de l’aplicació de la normativa de permanència

Les pròrrogues no es poden concedir per a un període lectiu en el qual l’estudiant ja ha estat avaluat.  Les pròrrogues es concedeixen per un màxim de 2 quadrimestres o 1 any acadèmic.

Rendiment mínim superada la FI

Un cop superada la Fase Inicial, al final de cada quadrimestre es calcula el paràmetre de resultats acadèmics de cada estudiant, que és el quocient de crèdits superats sobre el total de matriculats.

Si un estudiant té un paràmetre de resultats inferior a 0.5 durant dos quadrimestres consecutius, se li limitarà la matrícula del següent. I si té un paràmetre de resultats inferior a 0.3 durant tres quadrimestres consecutius, serà desvinculat automàticament del estudis per a un període màxim de dos anys. L’estudiant desvinculat, amb l’autorització prèvia de l'ETSETB, pot reiniciar els estudis un cop transcorregut el període de desvinculació resolt.

Aquestes mesures no s’aplicaran quan a l’estudiant li manqui per acabar els estudis un nombre de crèdits inferior o igual a 30. El bloc de TFG queda exclòs d’aquest còmput.

Continuïtat dels estudis

En cas d’haver estar declarat no apte, l’estudiant pot sol·licitar donar continuïtat als estudis. El director o directora de l’ETSETB pot en situacions justificades degudament, ampliar el termini establert per superar el nombre mínim de crèdits exigits per al primer any acadèmic i/o per superar el rendiment mínim de la fase inicial dels estudis.

També, en el cas de que l'estudiant sigui desvinculat per obtenir un paràmetre inferior a 0.3 durant tres quadrimestres consecutius, pot demanar reiniciar els estudis transcorregut aquest període.

Es sol·licita a través d’e-secretaria> instàncies>sol·licitud>permanència i rendiment>continuïtat dels estudis

Termini sol·licitud

Les sol·licituds s'han de tramitar:

  • Estudiants de Grau: de 06/02/2020 a 09/02/2020.
  • Estudiants de Màster: de 05/02/2020 a 09/02/2020.