Vés al contingut (premeu Retorn)

Convalidació/ Reconeixement assignatures

1. Normatives

La normativa sobre convalidació/reconeixement d'assignatures es troba detallada en la Normativa Acadèmica General, concretament, a l'apartat 4.

2. Procediment

El procés a seguir és el següent, diferent segons si és automàtic o no:
 1. Sol·licitar estudi (o estudi previ) de convalidació/reconeixement. Serà un estudi previ si la persona el demana per a accedir a l’Escola.
Reconeixement NO automàtic
  Reconeixement automàtic
 • Model de sol·licitud (Sol·licitud de reconeixement/convalidació d'assignatures), omplert i firmat.
 • Certificació acadèmica personal*
 • Pla d’estudis, amb el segell oficial del centre on es van cursar.*
 • Programa de les assignatures a convalidar/reconèixer, amb el segell oficial del centre on es van cursar.*
 • Certificat acreditatiu de la nacionalitat (passaport, DNI).
*ESTUDIS DE FORA DE LA UE. Si els estudis són de fora de la UE, hauran d’estar legalitzats per via diplomàtica o amb la postil·la de l'Haia. Si no estan en espanyol, s’hi haurà d’adjuntar una traducció jurada. Aquests documents hauran de ser originals o fotocòpies compulsades.
 1. Pagar les taxes d'estudi de convalidació/reconeixement. El preu el trobareu a l'apartat 4 d'aquesta pàgina. Hi ha dues formes de pagament
  • Amb Visa o Mastercard (per finestreta o per esecretaria)
  • En efectiu (amb els impresos proporcionats a finestreta, que també es poden imprimir des de esecretaria.
 2. Pels reconeixements/ convalidacions que no són automàtics, haureu d'esperar a que el centre emeti la resolució. En el cas dels graus i de pla 92 serà provisional i en el cas dels màsters serà definitiva. Amb aquesta resolució ja podreu venir a modificar la matrícula. Per als reconeixements automàtics, aquest pas no serà necessari
 3. Matricular les assignatures reconegudes/convalidades. Les assignatures convalidades/reconegudes s’han de matricular perquè constin en el vostre expedient. El preu el trobareu a l'apartat 4 d'aquesta pàgina.

3. Terminis 

Els terminis per fer la sol·licitud són els fixats al calendari acadèmic:

 • Graus TIC
 • Master in Telecommunications Eng. (MET).
 • Master in Electronic Eng. (MEE).
Quadrimestre de tardor: durant el mes de juliol i de l'1 al 7 de setembre de 2018.
Quadrimestre de primavera: durant el mes desembre de 2018 i la primera quinzena de gener de 2019.

L'estudiant que comença estudis el quadrimestre de primavera pot sol·licitar-ho la mateixa setmana de matrícula.
 • Grau de Física
 • Master in Photonics.
 • Master in Europhotonics.
Durant el mesos de juny, juliol i fins al 7 setembre de 2018.


4. Preus 

Els preus són els fixats pel Decret de preus públics:

5. Automàtics. Taules de reconeixement /convalidació