Vés al contingut (premeu Retorn)

Títol i Suplement Europeu al Títol

Informació general

El procediment d'expedició del títol i el SET  s'estableix, respectivament, a la Normativa Acadèmica dels Estudis de Grau i la Normativa Acadèmica de Màster Universitari.

Sol·licitar l'expedició del títol

Com: cal dirigir-se a la secretaria acadèmica de l’ETSETB per tal de comprovar les dades de la sol·licitud i signar el document que es genera.

Documentació que s'ha de portar al fer la sol·licitud:

  • Original i fotocòpia del DNI vigent.
  • En el cas d'estudiants estrangers, original i fotocòpia del passaport vigent.

Període de sol·licitud: a partir del moment en què s'ha tancat l'expedient acadèmic. S'han de tenir tots els crèdits de la carrera completats.

Per tenir avaluat el treball, s'han d'haver fet tots els passos del procediment corresponent i s'ha d'haver entregat signat el full d'autorització per a la publicació de la memòria a UPCOmmons (o bé el de confidencialitat) que es genera a partir de l'aplicatiu de dipòsit de la Intranet de l'ETSETB.

Preu: cal abonar la taxa corresponent amb targeta de crèdit a la secretaria acadèmica de l'ETSETB i, si el pagament es fa en efectiu, a l'entitat bancària mitjançant abonaré generat per secretaria acadèmica. Consulteu les taxes a: Preus i beques (enllaç).

Qui: la persona que fa la sol·licitud ha de ser l'interessat.

Comunicació de l'arribada dels títols a l'ETSETB

Com: s'envia un e-mail a l’adreça electrònica institucional i allà on aquesta estigui redireccionada. Si voleu que l’adreça de redireccionament sigui una adreça personal vostra,  és important que a https://esecretaria.upc.edu (Adreça electrònica, del menú esquerre) la mantingueu actualitzada i tingueu escollida l’opció  Vull rebre les comunicacions de la Universitat enviades a ---@---.upc.edu a l'adreça personal ---@---.

Període: 
en funció de la data d'arribada dels títols a l'ETSETB.

Recollir el títol

Com: l'estudiant ha de recollir el títol a la secretaria acadèmica de l’ETSETB (si ha rebut l’e-mail conforme ha arribat el seu títol a l'ETSETB) i ha de presentar la documentació següent:
  • El DNI original (o el passaport en el cas d'estudiants estrangers).
  • El resguard de sol·licitud d'expedició del títol i/o SET.
Període de recollida del títol: des que l'estudiant rep la carta conforme ha arribat el seu títol a l'ETSETB i durant els 5 anys següents.

Qui: la persona que recull el títol ha de ser l'interessat. Si aquest no pot recollir-lo personalment:
  • es pot autoritzar amb poder notarial original o còpia compulsada d’aquest a una altra persona perquè reculli el títol i/o SET
  • si l'interessat no resideix a la província de Barcelona, es pot demanar la tramesa (per https://esecretaria.upc.edu) a la dependència oficial autoritzada pel ministeri més propera al domicili de l'interessat.
  • si l'interessat resideix a l'estranger, es pot demanar la tramesa (per https://esecretaria.upc.edu) a l’ambaixada o consolat espanyol més proper a la residència de l'interessat. Aquesta tramesa té un cost.