Vés al contingut (premeu Retorn)

Excepcions a la normativa de matricula

De què us podeu matricular. 

Normativa. De què us podeu matricular:

Tipus d'excepcions i com demanar-les


Quan voleu matricular o deixar de matricular assignatures en contra del que diu la normativa, ho heu de fer per esecretaria. Heu d'escollir els tràmits que us indiquem a continuació (segons el tipus d'excepció):

 • a. Poder matricular assignatures

Aquestes excepcions es demanen després de matricular-se, (veure terminis al final de la pàgina)

   1. Prerequisits, corequisits i precorequisits
    • Què són
     • ‘A Prerequisit de B’: Per matricular-se de la unitat B cal haver obtingut un 4 o més a la unitat A.
     • ‘A Corequisit de B’: Per matricular-se de la unitat B cal haver obtingut un 4 o més a la unitat A o estar-hi matriculat.
     • ‘A Precorequisit de B’: Per matricular-se de la unitat B cal haver matriculat anteriorment la unitat A. En cas que s’hagi obtingut un 4 o més a la unitat A es pot matricular B sense problemes. Si s'ha suspès la unitat A amb menys de 4, passarà a convertir-se en corequisit de B.
    • On estan llistats: 
    • Com sol·licitar excepcions. Heu d'escollir poder matricular assignatures, dins d'https://esecretaria.upc.edu (tràmits relacionats amb la matrícula) Poseu a l'apartat EXPOSO quin requisit voleu saltar-vos. Després, escolliu l'assignatura que voleu afegir (+).
      
   2. Matricular assignatures de segon amb assignatures de la Fase Inicial (FI).
    • Quines són les limitacions de la normativa per fer això:
     • No s'ha d'estar al darrer quadrimestre per acabar la FI (és a dir, el 4rt quadrimestre).
     • El màxim a matricular, en aquest cas, són 24 ECTS (comptant com a crèdits matriculats també els compensables de la FI, encara que no es matriculin).  
    • Com sol·licitar excepcions. Si voleu sol·licitar excepció a aquestes tres limitacions, dins d'https://esecretaria.upc.edu, escolliu poder matricular assignatures i poseu en l'apartat EXPOSO quina d'aquestes tres situacions anteriors incompliu.
   3. Matricular més del màxim de crèdits permès fora de la FI. A graus són: 36. Dins d'https://esecretaria.upc.edu, escolliu “poder matricular assignatures” i poseu a l'apartat EXPOSO el número de crèdits TOTAL que voleu matricular. 
 •  b. Poder NO matricular assignatures (només graus TIC)

Aquestes excepcions es demanen abans de la matrícula, (veure terminis al final de la pàgina)

   1. Matricular una assignatura nova sense matricular una assignatura obligatòria suspesa amb una nota inferior a  4

    Per normativa, si matriculeu assignatures que no heu matriculat abans, heu de matricular les obligatòries que heu cursat i suspès amb menys de 4.
    Per demanar excepcions a aquesta normativa, dins d'
    https://esecretaria.upc.edu, (tràmits relacionats amb la matrícula) escolliu poder no matricular assignatures. Escolliu en el camp corresponent l'assignatura suspesa amb menys de 4 que no voleu matricular, i indiqueu a EXPOSO de quina assignatura nova us voleu matricular.
     

   2. Matricular una assignatura sense matricular una assignatura obligatòria d'un quadrimestre anterior
    Per normativa, esteu obligats a matricular totes les obligatòries no cursades o suspeses amb menys de 4 de nivells anteriors a les assignatures que matriculeu. En graus, per matricular assignatures optatives (excepte seminaris), heu de tenir matriculades o qualificades amb més de 4 totes les assignatures fins al 3A. Mireu el vostre pla d'estudis (
    plans d'estudis). 
    Per demanar excepcions a aquesta normativa, dins d'
    https://esecretaria.upc.edu, (tràmits relacionats amb la matrícula) escolliu poder no matricular assignatures. Escolliu en el camp corresponent les assignatures que no voleu matricular, i indiqueu a EXPOSO de quina assignatura posterior us voleu matricular.

Diferents estats de tramitació. Comentaris

Un cop feta la sol•licitud, podeu veure el seu estat a 'instàncies>les meves instàncies' d'https://esecretaria.upc.edu. Els diferents estats en què es pot trobar una sol•licitud són:

 • Pendent de registre”. Ens ha arribat però encara no l'hem pogut tractar.
 • Registrada pendent de resoldre”. L'hem registrat junt amb moltes altres i està pendent de la resolució per part de la Cap d'Estudis.
 • Proposta de resolució”. Hi ha tres possibilitats “proposta concedida”, “proposta denegada”, “proposta pendent”. En aquest cas, normalment hi ha algun comentari. Per exemple, perquè porteu alguna documentació (com el full del tutor en el cas dels estudiants de grau). El comentari està a la icona “detalls”, a la dreta del tot de la pantalla. Si no la veieu perquè està fora de la pantalla, podeu moure-us amb la barra de desplaçament d'esquerra a dreta.

Resolució de la sol•licitud

La resolució la trobareu a "instàncies>les meves instàncies" dins d'https://esecretaria.upc.edu.

Llegiu els comentaris que deixem
. És necessari que llegiu el comentari, tant si la sol•licitud es “denegada” com si és “concedida”.


La resolució positiva pot comportar o no la modificació de matrícula
. La resolució indicarà si es concedeix o no l'excepció. Si es concedeix l'excepció, executarem la modificació o bé us demanarem al text de la resolució que feu una sol·licitud de modificació de matrícula.

Abans de fer la sol•licitud de modificació de matrícula, llegiu-vos el procediment per demanar-la (si us és igual el grup, deixeu-ho clar al final de l'apartat EXPOSO, etc)

Terminis

Sol·licitud:

 • Poder NO matricular assignatures (excepció 4 i excepció 5). Aquest tipus de sol·licitud l'heu de fer des del 9 de juliol fins al 28 de juliol.
 • Poder matricular assignatures. La resta de sol·licituds d'excepció de matrícula s'han de fer des del 9 de juliol fins al 14 de setembre.

Resolució

 • Poder NO matricular assignatures (excepció 4 i excepció 5). Si les heu fet dins del període esmentat, estarà resolta abans de la matrícula.

 • Poder matricular assignatures. El termini per resoldre la resta de sol·licituds d'excepció de matrícula dependrà del tipus d'excepció. Sempre serà després del període de matrícula, ja que, a l'hora d'escollir assignatures i grups d'assignatures, han de tenir prioritat les persones que no infringeixen normativa.