Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Serveis / Secretaria Oberta / Treballs / TFG. Treball de Fi de Grau. GRETST i GREELEC

TFG. Treball de Fi de Grau. GRETST i GREELEC


CALENDARIS

Curs 2021/2022

Calendari matriculats tardor 2021/2022 i pròrroga

Acció
Termini
Oferta TFG
Tot el quadrimestre
Assignació de TFG
Màxim 27/07/2021
Matrícula TFG
(online-esecretaria)
Dies 28/07/2021 i 29/07/2021
Presentació Proposta i
Pla de Treball TFG
Fins a 06/10/2021
Revisió Crítica
Fins a 30/11/2021
Declaració termini de lectura 
(si es farà en convocatòria ordinària o adicional)

Fins a 14/12/2021
(per Atenea)
Convocatòria ordinària
(sense pròrroga)
2ª  Pròrroga de Matrícula
(Pagament taxes)

Diposit i validació de Memòria

Data límit 23/01/2022 Data límit 15/05/2022
OUTGOING
lliurament de:
 • Supervisor’s assesment (sempre)
 • Lecture certificate (si es defensa a univ. destí)


Data límit 23/01/2022


Data límit 15/05/2022
Defensa de TFG a l'ETSETB
(o avaluació dels estudiants de mobilitat defensa destí)

De 31/01/2022 a 04/02/2022

De 23/05/2022 a 27/05/2022

Curs 2020/2021

Calendari matriculats primavera 2020/2021 i pròrroga

Acció Termini 
Oferta TFG Tot el quadrimestre
Assignació de TFG Fins 11/02/2021
Matrícula TFG
(online-esecretaria)
Dies 10/02/2021 i 11/02/2021
Presentació Proposta i Pla de Treball TFG Fins 08/03/2021
Revisió Crítica Fins 14/04/2021
Declaració termini de lectura (si es farà en convocatòria ordinària o addicional)
Fins 25/05/2021  (per Atenea)  
 

Convocatòria ordinària

(sense pròrroga)

Pròrroga de Matrícula octubre

(Pagament taxes)

OUTGOING lliurament de:
 • Supervisor’s assesment (sempre)
 • Transcript of records o Lecture certificate (si es defensa a univ. destí)
Fins 21/06/2021 *
Fins 11/10/2021
Signar i validar l'autorització/confidencialitat Fins 21/06/2021 Fins 11/10/2021
Pujar fitxer i validació de Memòria Fins 21/06/2021 Fins 11/10/2021
Defensa de TFG a l'ETSETB
(o avaluació pel tribunal d'aquí en cas dels estudiants de mobilitat que ja van presentar  a la universitat de destí i n'hem rebut els documents d'avaluació)
De 05/7/2021 al 09/07/2021 
De 25/10/2021 al 29/10/2021

 Estudiants de mobilitat que defensen a destí: Si per calendari de la universitat de destí no podeu entregar aquests documents el 21 de juny, podeu entregar-los fins al 30 d’agost de 2021 si voleu ser avaluats al setembre, abans de l’inici de curs.

PROCEDIMENT

A. Oferta de TFG i Matrícula

 1. El professorat de l’ETSETB amb potestat per dirigir o codirigir un TFG pot oferir una proposta de TFG mitjançant l’aplicatiu d’ofertes de TFG de la intranet de l’ETSETB.
 2. Els estudiants dels Graus GRETST i GREELEC que tinguin el bloc curricular de segon curs superat poden accedir a les ofertes de TFG de la intranet de l’ETSETB i sol·licitar les que siguin del seu interès.
 3. A partir de les sol·licituds de TFGs s’estableix tot un protocol a través del qual el professorat pot seleccionar un candidat o candidata que hagi demanat la realització del TFG i l’estudiant seleccionat pot acceptar o rebutjar el TFG adjudicat.
 4. A més del procediment anterior, un professor o professora de l’ETSETB i un estudiant de grau poden acordar la realització del TFG directament. En aquest cas el professor o professora haurà d’utilitzar igualment l’aplicatiu d’oferta de TFG per adjudicar directament el TFG a l’estudiant, que l’haurà d’acceptar també a través de l’aplicatiu.
 5. L’estudiant que accedeix a l’aplicatiu d’ofertes pot veure en quines de les següents condicions es troba:
  1. Pot matricular el TFG en el quadrimestre en curs
  2. Podrà matricular el TFG en el quadrimestre immediatament posterior a l’actual, sempre i quan superi les assignatures actualment matriculades d’acord amb l'apartat 3 de la normativa de TFG (enllaç al final d'aquesta pàgina).
  3. Cap de les dues situacions anteriors. Aleshores només tindrà sentit que demani ofertes de TFGs si l’ha de cursar en programa de mobilitat, atès que aquests TFGs s’han de sol·licitar en un termini d’aproximadament un any abans del seu inici.
 6. El professor o professora sempre podrà veure la condició anterior per a tots els estudiants que sol·licitin els TFGs oferts.
 7. Periòdicament Secretaria Acadèmica de l’ETSETB introduirà a PRISMA tots els TFGs acceptats mitjançant l’aplicatiu d’ofertes de TFGs dels estudiants que compleixen els requisits de matrícula esmentats a l’apartat 3 de la normativa de TFG (enllaç al final d'aquesta pàgina), i els estudiants i els seus corresponents directors o directores / codirectors o codirectores seran avisats per e-mail d’aquest fet, amb un enllaç a aquesta pàgina, perquè segueixin les següents passes del procés en els terminis establerts.
 8. Una vegada el TFG estigui introduït a PRISMA segons el punt anterior, i en el període de matrícula de TFG establert per l’ETSETB, l’estudiant haurà de matricular el TFG.
 9. Matrícula. La matrícula del TFG es formalitza online, dins del període de matrícula, segons l'ordre assignat (veure matrícula estudiantat no nou - enllaç). L'estudiant, en matricular-se, ha de comprovar que ha superat o està simultàniament matriculat dels 18 crèdits optatius d’especialitat.
  Amb la matrícula de TFG l'estudiant assoleix la matriculació de tots els ECTS de la titulació. És a dir, en el moment d'efectuar la matrícula de TFG, a un estudiant no li poden quedar ECTS pendents per matricular amb posterioritat. Amb la matrícula del TFG s'ha d'arribar als 240 ECTS dels estudis, però es pot paral·lelitzar amb les últimes assignatures si cal, sempre i quan no se superi 36 crèdits, el màxim permès per la UPC.
 10. La validesa de la matrícula està subjecta a la Normativa Acadèmica dels Estudis de Grau (NAGRAMA) de la UPC (enllaç). D’acord amb aquesta normativa, l’ETSETB ha establert un calendari per l’avaluació, que trobareu als apartats G. d’aquesta pàgina. Aquest calendari fixa una convocatòria ordinària i una adicional. La validesa de la matrícula del TFG dura fins a la convocatòria ordinària, i es pot prorrogar fins a la convocatòria adicional, abonant l’import dels serveis administratius (gestió de l'expedient acadèmic, suport a l'aprenentatge i assegurança escolar, si escau). Si passada la convocatòria adicional el TFG no ha estat superat, es qualificarà com a No Presentat i s’haurà de tornar a matricular a preu de segona matrícula. Es generaran d'ofici les taxes per presentar el treball en convocatòria adicional. 
  IMPORTANT: Si en convocatòria ordinària s’atorga la qualificació de matrícula d’honor al 5% dels TFGs matriculats, ja no serà possible atorgar aquesta qualificació a cap TFG presentat en convocatòria adicional.  

B. Fitxers a pujar a la intranet ETSETB durant la realització del TFG

Durant el quadrimestre de realització de TFG l'estudiant haurà de penjar i el director o directora / codirector o codirectora haurà de validar els següents documents a la Intranet de l'ETSETB (enllaç a la Intranet), dins de Acadèmica > Dipòsit de TFG:

1.- Document de "Proposta de TFG i Pla de Treball". Aquest document s'ha de lliurar a la pestanya fitxers. El termini es troba al calendari al final d'aquest pàgina. La plantilla proposada per l'ETSETB per al lliurament d'aquest document la trobareu a Atenea.

2.- Document de "Revisió Crítica". El termini es troba al calendari al final d'aquesta pàgina. La plantilla proposada per l'ETSETB per al lliurament d'aquest document la trobareu a Atenea.

3.-Signar el tipus d'autorització/confidencialitat a la pestanya Autorització i confidencialitat de l'aplicatiu de Dipòsit de TFG de la intranet de l'ETSETB  les dades referents a la publicació de la seva memòria (Normativa de treball de fi de grau (TFG)- pàgina 10). El termini per signar-la es troba al calendari al final d'aquesta pàgina.

Important : abans de signar la confidencialitat tingueu present els següents aspectes ( trobareu els enllaços a la normativa associada al final d'aquesta pàgina):
• Per defecte, com preveu el punt 3.5 NAGRAMA l'estudiant autoritza la difusió del treball al dipòsit electrònic de treballs acadèmics del Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius de la UPC.
• En el cas que l'estudiant el marqui com a NO confidencial, si el director o directora /codirector o codirectora creu convenient la confidencialitat, podrà modificar aquest acord, indicant el motiu abans de signar-ho ( Punt 3.2 la normativa de propietat intel·lectual de la UPC). L'estudiant rebrà informació d'aquesta modificació.
• Si el treball és confidencial, si esculls "Author's decision" o "Publisher's policy" del desplegable de motius, el fitxer serà consultable in situ a la biblioteca per qualsevol persona interessada .

El director o directora /codirector o codirectora també haurà de validar aquest acord de confidencialitat abans de validar la memòria.

4.- Pujar el fitxer de "Memòria de TFG". La plantilla proposada per l'ETSETB per al lliurament d'aquest document la trobareu a Atenea.

5.- Omplir la pestanya Dades bibliogràfiques de l'aplicatiu de Dipòsit de TFG de la intranet de l'ETSETB (enllaç), en català, castellà i anglès. IMPORTANT: El títol ha de coincidir amb el títol que s'hagi posat a la portada del fitxer de la memòria (tercer punt del pas 1). Si ha estat modificat, haureu de sol·licitar-nos per correu electrònic (etsetb.tfg@upc.edu), de manera que coincideixi amb la portada del fitxer i les "dades bibliogràfiques".

IMPORTANT: Declaració termini de lectura. Dins del termini establert al calendari, a Atenea s'habilitarà un recurs anomenat: "TFG Defense deadline", on l'estudiant haurà de fer constar si llegirà en convocatòria ordinària o adicional i si és de mobilitat o no. Realitzar aquest tràmit és imprescindible per poder continuar amb la confirmació de la lectura del TFG.

6.- Estudiants OUTGOING. En cas de TFG en mobilitat, serà imprescindible el següent dins dels terminis establerts al calendari, abans de les reunions dels tribunals de l'ETSETB:

 • supervisor's assessment. Tant si es defensa a destí com si no. Enviat directament pel supervisor de destí a
 • A més, si es defensa a la universitat de destí (només estades d'estudis), necessitem el certificat de notes (transcript of records) original o bé digital enviat directament per la universitat de destí a . Si en els terminis especificats no es pot disposar d'aquest documentt, es pot acceptar el Lecture certificate, que haurà de tenir el logo de la universitat de destí i les firmes demanades. No acceptem aquests documents enviats directament per l'estudiant.

C. Procediment d’Avaluació del TFG per part del director o directora / codirector o codirectora

 1. Cada vegada que l’estudiant penja o signa qualsevol dels fitxers esmentats el director o directora / codirector o codirectora els podrà anar validant. Un document validat ja no podrà ser canviat per part de l’estudiant.
 2. Quan l’estudiant hagi dipositat el document de memòria del TFG, el director o directora / codirector o codirectora haurà d’omplir a través de la intranet l’informe de director o directora / codirector o codirectora del TFG online. Aquest informe inclou una qualificació numèrica de les competències genèriques (5% de la qualificació total del TFG) i una qualificació numèrica de la qualitat científic-tècnica del TFG (30% de la qualificació total del TFG). Les competències genèriques es troben relacionades a la informació sobre els estudis de grau (enllaç), escollint l'item "Informació comuna als graus de l'àmbit de les TIC" del grau en qüestió. L’avaluació d’aquest concepte s’ha de fer seguint la rúbrica d’avaluació proposada per l’ETSETB (en trobareu l'enllaç al final d'aquesta pàgina).
 3. Quan el director o directora / codirector o codirectora de TFG omple i envia l’informe a través de l’aplicatiu, l’avaluació per part seva queda tancada i no la podrà canviar en el futur i tant l’informe com tota la documentació lliurada per l’estudiant serà visible per als tres membres del tribunal.
 4. En cas de TFG en mobilitat, serà imprescindible el següent per poder fer l'informe:
   1. Els documents de l'apartat B.6, entregats tal com està informat al mateix apartat.
   2. Enquesta de mobilitat. L'estudiant haurà de completar les dades que trobarà a la pestanya enquesta de mobilitat.

D. Procediment d’Avaluació del TFG per part del tribunal

 1. Els tres membres del tribunal podran accedir a la documentació del TFG a través de l’aplicatiu de dipòsit del TFG i, a més, el secretari o secretària tindrà accés a la part d’informe de tribunal que hauran d’omplir durant el temps d’avaluació del TFG. L’accés a tota la documentació serà viable tan bon punt el director o directora / codirector o codirectora enviï el corresponent informe.
 2. L’informe de tribunal inclou una qualificació numèrica de les competències genèriques (5% de la qualificació total del TFG), una qualificació numèrica de la qualitat científico tècnica del TFG i de la memòria (30% de la qualificació total del TFG) i una qualificació numèrica de la presentació oral (30% de la qualificació total del TFG). Les competències genèriques es troben relacionades a la informació sobre els estudis de grau (enllaç), escollint l'item "Informació comuna als graus de l'àmbit de les TIC" del grau en qüestió. L’avaluació dels dos últims conceptes s’han de fer seguint les rúbriques d’avaluació proposades per l’ETSETB, de les quals trobareu l'enllaç al final d'aquesta pàgina (són la rúbrica d’avaluació de treball i memòria i la rúbrica d’avaluació de presentació oral).
 3. A mesura que s’introdueixen les qualificacions esmentades en el punt anterior, l’aplicatiu presenta la nota total ponderada segons els criteris de qualificació establerts a l'apartat corresponent a l'avaluació de la normativa de TFG (enllaç al final d'aquesta pàgina).
 4. Quan el secretari o secretària omple i envia l’informe de tribunal a través de l’aplicatiu, l’avaluació queda tancada i ja no es pot canviar en el futur.
 5. No es pot realitzar una lectura amb només dos membres del tribunal, cada tribunal té associat un suplent, que haurà de presentar-se o proporcionar un telèfon de contacte per estar disponible el dia i hora de la lectura.
 6. S’han d’avaluar els TFG al finalitzar les presentacions orals, i s’han de tancar els informes online i informar als estudiants que presenten al finalitzar la sessió.
 7. Matrícula d’Honor:
  • El número de matrícules d’honor no pot excedir del 5% de TFGs matriculats en el quadrimestre (incloent convocatòria ordinària i adicional).
  • Si la nota global d'un TFG és de 9,0 o més i el tribunal considera que mereix una Matrícula d'Honor, ho ha de proposar raonadament al camp "justificació". Si el nombre de propostes és superior al 5% dels estudiants matriculats, la Comissió d'Avaluació Curricular decideix a quins treballs s'atorguen finalment.
  • Si en convocatòria ordinària s’atorga la qualificació de matrícula d’honor al 5% del total de TFGs matriculats, no es podrà atorgar aquesta qualificació a cap TFG que es presenti en convocatòria adicional.

E. Avaluació del TFG per part del tribunal en cas de mobilitat i presentacions orals en el centre de destí

 1. Quan un estudiant o estudianta de TFG en mobilitat realitza la presentació oral en el centre de destí i no la realitza a l’ETSETB, el tribunal es convocarà igualment per garantir que la qualificació global de tot el TFG segueix els criteris establerts a la normativa (enllaç al final d'aquesta pàgina).
 2. En aquest cas el tribunal haurà d’avaluar igualment la memòria de TFG segons les pautes establertes en el punt corresponent de la Normativa de TFG (enllaç al final d'aquesta pàgina) i a més haurà de transcriure les qualificacions atorgades pel tribunal del centre de destí a la presentació oral a l’informe de tribunal online, apartat de qualificació de la presentació oral. Per aquesta avaluació disposarà del Supervisor’s assessment i del transcript of records (o Lecture’s certificate), ja que tots dos documents han d’incloure justificant fefaent de la presentació oral i la seva qualificació per part de la instància corresponent a la universitat de destí.

F. Procediment de realització del TFG en empresa

 1. L'estudiant que acompleixin els criteris, accediran a les ofertes per realitzar el Treball de Fi de Grau (TFG) dins del marc d’un conveni cooperatiu amb una empresa a través de la intranet de l’ETSETB dins de les ofertes de convenis o bé aportant una oferta que ells mateixos hagin trobat a través d’altres canals.
 2. Una vegada l'estudiant ha estat seleccionat per part de l’empresa per realitzar el seu TFG, el codirector Tècnic o codirectora Tècnica o (director o directora assignat per l’empresa), utilitzant l’aplicatiu per realitzar convenis de cooperació amb les empreses, farà arribar al sotsdirector o sotsdirectora de Relacions amb les Empreses el Pla de treball del TFG on es descriuran les tasques a realitzar per l’estudiant incloent el Diagrama de Gantt de les tasques.
 3. Tenint present la temàtica del projecte el sotsdirector o sotsdirectora de Relacions amb les Empreses assignarà com a codirector Acadèmic o codirectora Acadèmica del projecte a un professor o professora de l’ETSETB i ho comunicarà a l’Àrea de Relacions Externes (ARE) per tal que l’assigni a l’aplicatiu.
 4. El codirector Acadèmica o codirectora Acadèmica analitzarà les tasques propostes en el Pla de treball i realitzarà els suggeriments que calguin al codirector Tècnic o codirectora Tècnica per tal de garantir que les pràctiques siguin de la temàtica del grau que cursa l’estudiant i tinguin una qualitat adient.
 5. Una vegada el codirector Acadèmic o codirectora Acadèmica accepta el Pla de treball, haurà de validar a través de la intranet la versió definitiva del Pla de treball donant el seu vistiplau per realitzar el TFG.
 6. Amb aquesta informació el sotsdirector o sotsdirectora de Relacions amb les Empreses autoritza a l’estudiant a matricular-se del TFG ó PAEC+TFG.
 7. Una vegada matriculat l’estudiant ja es pot signar. Des de l’Àrea de Relacions Externes podran procedir a validar el conveni i l’empresa a través de la intranet imprimirà i signarà les còpies del conveni cooperatiu amb l’empresa i les farà arribar a l’Àrea de Relacions Externes per gestionar la seva signatura amb Direcció.
 8. El codirector Acadèmic o codirectora Acadèmica és l’encarregat de validar tots els documents presentats per l’estudiant durant el TFG: “Project Proposal and Work Plan”, “Project critical Review” i Memòria i autoritza a l’estudiant a presentar-se a la defensa del seu TFG.
 9. Una vegada la Memòria del TFG ha estat validada, el director Tècnic o directora Tècnica farà arribar al director Acadèmic o directora Acadèmica l’informe de valoració sobre les tasques desenvolupades per l’estudiant a l’empresa.
 10. El codirector Acadèmic o codirectora Acadèmica serà l’encarregat d’omplir l’informe de seguiment i avaluació.
   

Normativa / Rúbriques

 

Properes lectures

 

Les properes lectures de TFG les trobareu al següent enllaç: Properes lectures Graus TIC