Vés al contingut (premeu Retorn)

Informació per a tutors ETSETB

La figura del Tutor en Pràctiques Curriculars

El Tutor ETSETB és qui dintre de l'escola garanteix que les pràctiques tinguin sentit acadèmic.

Tenir assignat un tutor a l'ETSETB és un requisit per que unes pràctiques puguin ser curriculars.

Cal tenir en compte que les pràctiques curriculars tenen una equivalència en l'expedient de l'estudiant a una assignatura optativa. Es poden curricular fins 12 ECTS en pràctiques en empresa en graus i en màsters fins 15 ECTS.

Tasques del Tutor ETSETB de Convenis Curriculars

Un professor amb docència a l'ETSETB pot ser tutor acadèmic d'unes pràctiques curriculars, bé a petició de l'estudiant, o bé a petició del sotsdirector d'Empreses.

Un cop el professor hagi acceptat, l'estudiant li explicarà l'abast i contingut de les tasques a realitzar a l'empresa, i el primer avaluarà si suposa un benefici acadèmic per a l'estudiant la realització d'aquestes pràctiques (p. ex. perquè estigui relacionat amb alguna asignatura cursada durant els estudis) 

El tutor trametrà un correu al sotsdirector d'Empreses (sotsdirempreses@etsetb.upc.edu) donant el seu consentiment perquè les pràctiques siguin curriculars i que se li assigni el conveni.

Per fer el seguiment, el tutor haurà de tenir tres interaccions amb l'estudiant.

  • Abans de les 3 setmanes d'haver iniciat les pràctiques. On se li presentarà el PDR (Preliminary Design Review), segons la plantilla adjunta [Project Proposal and Work Plan]

  • Abans de les 8 setmanes d'haver iniciat les pràctiques. On se li exposarà l'evolució de les mateixes i les desviacions respecte la planificació inicial. [Critical Review]

  • Un cop acabades les pràctiques, on l'estudiant trametrà un document FR (Final Report) de les pràctiques. [Final Report]

Cadascuna d'aquestes entrevistes no hauria de durar més de 30 minuts.

En finalitzar el conveni, el tutor de l’empresa per valorar les pràctiques Curriculars enviarà al tutor acadèmic de l'escola i al sotsdirector d'Empreses l'Informe de l'activitat de l'estudiant .

El tutor, amb totes aquestes evidències, haurà de proposar un nota de les mateixes, a través de l'aplicatiu de la intranet.

 

Reconeixement docent per part del Professorat

Els tutors de pràctiques curriculars tenen un reconeixement en la seva AAD de 0,5 PADs tipus A1.per quadrimestre