Vés al contingut (premeu Retorn)

Àrea de Relacions Externes

És l'encarregada de gestionar els processos següents: 

  • Aliances institucionals d’àmbit nacional i internacional
  • Comunicació institucional i projecció Exterior
  • Relació amb empreses i institucions públiques i privades
  • Pràctiques en empreses
  • Mobilitat del PDI
  • Captació de nous estudiants i promoció de l'Escola i els seus estudis
  • Sistema de Qualitat AUDIT


Cap de l'Àrea: 
Juan C. Flores

Per prestar aquests serveis l’Àrea s’estructura en tres unitats:

Unitat de Relacions Institucionals Internacionals

És l'encarregada de prestar els serveis següents:

  • Aliances i xarxes d’àmbit internacional
  • Comunicació i projecció externa del Centre des d’un vessant internacional
  • Promoció dels estudis de l’Escola en l’àmbit internacional
  • Relació amb universitats i institucions d’Europa, USA, Asia i Amèrica Llatina per a l’establiment i seguiment de contactes de convenis bilaterals o de doble titulació
  • Gestió dels programes de mobilitat del PDI
  • Gestió del "Call for papers" per a la realització del TFG/TFM en el marc d’empreses estrangeres
  • Participació en projectes de l’escola d’àmbit internacional
  • Atendre i donar resposta a les consultes dels usuaris

Tècnic de suport:

Unitat de Promoció d'Estudis i Pràctiques en les Empreses

És l'encarregada de prestar els serveis següents:

  • Comunicació externa i dels actes institucionals de projecció de l’Escola
  • Organització, desenvolupament i seguiment de les actuacions de promoció dels estudis de l’escola
  • Captació, orientació i acollida de l’estudiantat
  • Fidelització d’estudiants
  • Web i xarxes social
  • Gestió dels programes de pràctiques en empreses
  • Atendre i donar resposta a les consultes dels usuaris

Tècnic de suport:

Unitat de Relacions amb les Empreses i Qualitat

És l'encarregada de prestar els serveis següents:

Relacions amb les Empreses:

  • Assessorament a les empreses i institucions públiques i privades quant a les diferents possibilitats de patrocinis i col·laboracions
  • Gestió dels Premis d’Empresa
  • Establiment, desenvolupament i seguiment dels convenis i aliances amb el món empresarial
  • Atendre i donar resposta a les consultes dels usuaris
Qualitat:
  • Sistema de Qualitat AUDIT
  • Informe de Gestió
  • Memòria
  • Enquesta de satisfacció de l'Escola
  • Atendre i donar resposta a les consultes dels usuaris
Tècnic de suport:

Ubicació

ETSETB (Telecom BCN)
Edifici B3 
(Planta 1 - Despatx 101)
Campus Nord UPC
Jordi Girona, 1-3
08034 Barcelona

Telèfons:
93 401 70 59 - Unitat de Relacions amb les Empreses i Qualitat
93 401 68 04 - Unitat Relacions Institucionals Internacionals
93 405 41 75 - Unitat de Promoció d'estudis i Pràctiques en les Empreses
93 405 41 78 - Cap de l'Àrea