Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Escola / Qualitat / Evidències del Sistema de qualitat

Evidències del Sistema de Qualitat

Evidències del Sistema de Qualitat

La definició de la qualitat en la prestació d’un servei no pot dependre de les sensacions que provoca, sinó que ha de basar-se en fets contrastables i en l’objectivació de les opinions dels col·lectius als que afecta i/o dels que es beneficien dels seus resultats.
En conseqüència, el Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ) de l’ETSETB pretén constatar l’adequació de tot allò que l’Escola ofereix, per la qual cosa recull tota mena d’evidències amb el triple objectiu de:

  • Deixar constància de com es porta a cap el que es fa,
  • Analitzar la coherència interna dels processos,
  • Esbrinar la idoneïtat de les prestacions de l’Escola, és a dir si satisfà les necessitats dels seus diversos col·lectius.

Aquest apartat s’estructura en els epígrafs següents:

Podeu també consultar: Taula d'enquestes oficials de la UPC

Procés de Verificació, Seguiment, Modificació i Acreditació de titulacions

Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació
Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació
Grau en Enginyeria Física
Màster universitari en Enginyeria de Telecomunicació
Màster universitari en Enginyeria Electrònica (120 ECTS)
Màster Universitari en Enginyeria Electrònica (90 ECTS)
Màster Universitari en Tecnologies Avançades de Telecomunicació 
Màster Universitari en Enginyeria Física
Màster universitari en Fotònica
Màster universitari en Ciberseguretat
European Master in Photonics Engineering, Nanophotonics and Biophotonics

Processos de desenvolupament del SGIQ

Pla de Promoció Graus i Màsters

Pla d’Orientació Laboral

Pla d'Acció Tutorial Graus i Màsters

Pla d’Informació Pública

Pla d’Acollida

Pla de Política i Objectius de Qualitat

Informe de gestió i Memòria

El Pla de Millora anual es troba a l'Informe de gestió corresponent

Curs 2010-2011
Curs 2011-2012
Curs 2012-2013
Curs 2013-2014: Informe de Gestió i Informe Estratègic
Curs 2014-2015
Curs 2015-2016: Informe de Gestió i Memòria
Curs 2016-2017: Informe de Gestió i Memòria
Curs 2017-2018: Informe de Gestió i Memòria
Curs 2018-2019: Informe de Gestió i Memòria
Curs 2019-2020: Informe de Gestió Memòria

Informe de Seguiment del Centre

Els Informes de Seguiment dels cursos anteriors es troben a l'Informe de Gestió i Memòria del curs corresponent (apartat anterior).

Curs 2018-2019

Indicadors de les titulacions: EUC

Indicadors docents per al desenvolupament i l'anàlisi de les titulacions

Indicadors de les titulacions: Quadres de comandament

ETS Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona
Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació
Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació
Grau en Enginyeria Física
Màster universitari en Cybersecuretat
Màster universitari en Enginyeria de Telecomunicació
Màster universitari en Enginyeria Electrònica
Màster universitari en Enginyeria Física
Màster universitari en Fotònica
European Master in Photonics Engineering, Nanophotonics and Biophotonics

Enquestes de satisfacció del serveis oferts ETSETB

Curs 2010-2011: Informe i Presentació
Curs 2011-2012: Informe i Presentació
Curs 2012-2013
Curs 2013-2014
Curs 2014-2015
Curs 2015-2016
Curs 2016-2017 - Estudiantat
Curs 2017-2018 - PAS  -  PDI
Curs 2020-2021 PAS UTGTICCN

Enquesta de satisfacció de Titulats i Titulades ETSETB

L’ objectiu d’aquesta enquesta és recollir informació sobre la satisfacció dels titulats i  titulades, envers els estudis un cop finalitzats essent aquesta una visió global necessària per a la millora del programa formatiu. 

Curs 2013-2014
Curs 2014-2015
Curs 2015-2016
Curs 2016-2017 Grau - Màster
Curs 2017-2018 Grau - Màster
Curs 2018-2019 Grau - Màster

Enquestes de docència

e-enquestes a l'estudiant sobre el professorat i les assignatures. (Realitzar enquestes i consultar resultats).

Enquestes d'inserció laboral

Enquesta als titulats de cicles i graus
Enquestes als titulats de Màsters

Dades d'ús i satisfacció Biblioteca Rector Gabriel Ferrater d'estudiants ETSETB

La recollida de dades no és regular. 

Curs 2014-2015
Curs 2018-2019

Informe de gestió de recursos

Informe inversions 2020 i priorització inversions 2021