Vés al contingut (premeu Retorn)

Ús dels Laboratoris d'Enginyeria Electrònica

 
C4 S102A

Funcions i Sistemes Electrònics (FISE)

Sensors, Actuadors i Microcontroladors (SAM)

Electrònica Intel.ligent (EI)

Gestió d'Energia en Sistemes Integrats i Distribuïts (EDIS)

Control Remot de Sistemes (CRS)

Electrònica de Potència (EPOT)

Sistemes d'Ultrasons. Instrumentació i Aplicacions (US)

Electrònica de Potència i Sistemes de Control (EPSC)

Sistemes de Control (SCTL)

C4 S102B

Fonaments d'Electrònica (FE)

Sistemes Basats en Microprocessadors per a Àudio i Vídeo (SBMAV)

Disenny Digital (DGD)

Projecte Bàsic D'Enginyeria (PBE)

Emc al Disseny Electrònic (EMC)

C4 S102C Introducció a l'Enginyeria TIC (ENTIC)
C4 S102D

Disseny Digital (DGD)

Electrònica de Comunicacions (ECOMSE)

Electrònica per a les comunicacions (ECOMCITTEL)

Circuits Integrats i Sistemes de Radiofreqüència (RICS)

Disseny de Sistemes Electrònics per a Comunicacions (ESDC)

Electrònica de l’Automòbil (EA)

Electronics for Communications Systems (ECS)

Disseny Físic de Sistemes Integrats (SCPD)

C5 S101A

Disseny de Sistemes Basats en Microprocessadors (DSBM)

Projecte Avançat d’Enginyeria de Sistemes Electrònics (PAESE)

Sistemes Digitals Utilitzant Linux Incrustat (DSX)

Sistemes Basats en Micropcessadors (SBM)

Projectes d’Enginyeria Física (PEF I)

Sistemes Basats en Microprocessadors (SBMIC)

Sistemes Electrònics Programables (SEP)

C5 S101B

Instrumentació Electrònica i Optoelectrònica (EIO)

Instrumentació i Sistemes de Mesura (ISDM)

Projecte Avançat d’Enginyeria de Sistemes Electrònics (PAESE)

Instrumentació i Sensors (IS)

Sensors, instruments and measurement Systems (SIMS)

Introducció als Sistemes Electrònics Biomèdics (IBES)

Instrumentació Electrònica (INSTR)

Disseny d'Instrumentació Biomèdica (BID)

Instrumentació i Sistemes de Mesura (ISM)

C5 S101C

Disseny de Sistemes Electrònics Digitals (DSED)

Disseny de Sistemes de Dsp en Temps Real amb Fpgas (DSP-FPGA)

Disseny Micro i Nano Electrònic (MND)

Sistemes Digitals Avançats (ADS)

Programmable Electronics (PROEL)

Sistemes Intel.ligents Adaptatius (CSAS)

C5 S101D

Projecte Avançat d’Enginyeria en Tecnologíes de Telecomunicació (PACITTEL)

Disseny de Sistemes Integrats Analògics i Mixtes (AMS)

Sistemes Fotovoltàics (PVS)

Disseny de Sistemes Integrats Analògics i Mixtes (AMS)

Modelat, Simulació i Control de Sistemes Electrònics de Potència (MOSIC)