Vés al contingut (premeu Retorn)

Pla d'estudis

Pla d'estudis del MEE

El MEE ofereix 2 trajectòries curriculars:

 • Currículum sense intensificació: Si vols màxima flexibilitat d'assignatures optatives, escull aquesta opció. Has de fer 35 ECTS obligatoris i 35 ECTS optatius sense cap mena de restricció. La tesi té 20 ECTS.

 • Currículum amb intensificació: Si vols aprofundir en una de les múltiples àrees de l'enginyeria electrònica, escull aquesta opció. Has de fer 35 ECTS obligatoris i dels 35 ECTS optatius hauràs de fer com a mínim 15 ECTS de la intensificació que t’interessi. La tesi té 20 ECTS.

Les assignatures estan agrupades en blocs:

 • Assignatures bridge: Aquestes assignatures les han de cursar aquells estudiants que no tinguin un perfil de grau d'enginyeria de telecomunicació generalista. La Comissió Acadèmica de Màsters assigna les assignatures bridge que cada estudiant ha de cursar depenent del seu perfil d'entrada. Aquestes assignatures no allarguen el màster, ja que consumeixen crèdits optatius. En la imatge següent es pot observar la relació entre les assignatures bridge i les assignatures core. Aquesta informació pot ser útil per aquells estudiants que no se sentin còmodes amb el nivell de les assignatures bridge o les assignatures core, ja sigui perquè el nivell sigui massa alt o massa baix. Al començament de cada semestre, aquest desajust es pot solucionar reemplaçant l'assignatura matriculada per l'assignatura de nivell més alt o més baix corresponent.

  imatge brigde.jpg

   

  • Assignatures Core: Assignatures obligatòries. Hi ha molta flexibilitat per matricular aquestes assignatures. La unica limitació a considerar és que, en cas de tenir assignades algunes assignatures bridge, no matricular assignatures core que depenguin d’elles fins a completar el curs bridge. (Veure la imatge adjuntada adalt.

  • Assignatures Optatives: Si l'estudiant no vol cursar cap itinerari d’intensificació podrà escollir qualsevol assignatura optativa ofertada. En el cas de seguir un itinerari d’intensificació haurà de fer com a mínim 15 ECTS d’assignatures optatives dins de la intensificació escollida (Power Electronics, Semiconductor Technology,  Biomedical Engineering and Sensors, Innovation Management, Microelectronic Design, Digital Design and Microprocessor Design). Si compleix aquest requisit, l’escola certificarà l’itinerari d’intensificació cursat.

  • Crèdits optatius: A més de les assignatures optatives, aquests crèdits es poden cursar de diferents formes:

   

  Estructura del màster

  nou_itinerari_mee23.jpg


  Guia de matrícula:

  Primer quadrimestre (30 ECTS): 6 assignatures Core.

  Segon quadrimestre (30 ECTS): La resta d'assignatures Core que quedin pendents excepte MTP + assignatures optatives. Sense restriccions.

  Tercer quadrimestre (30 ECTS): Assignatures optatives + Treball de fi de Màster (20 ECTS). Sense restriccions.

  En cas de que l'estudiant requereixi assignatures bridge, aquestes es cursaran durant el primer i el segon quadrimestres depenent de la disponibilitat de les assignatures i del perfil acadèmic de cada estudiant.

  Els estudiants poden fer estades de mobilitat de mig any o d'un complert a un gran nombre d'universitats estrangeres. Normalment s'hi cursa el tercer quadrimestre i/o el treball fi de màster durant el quart quadrimestre.

  En cas de que un estudiant vulgui fer mobilitat o una doble titulació, s'hauran d'haver aprovat totes les assignatures obligatòries durant el primer i el segon semestre.

   

  Pràctiques en empresa:

  Dins el màster MEE és possible fer pràctiques en empresa. En marc del màster, aquestes pràctiques poden ser curriculars equivalents a 10 ECTS optatius, curriculars per desenvolupar el treball final de màster o extracurriculars (no reconeixen crèdits). Al següent link podeu trobar un llistat d’empreses que han rebut estudiants en pràctiques als darrers anys.

  Microprocessor Design