Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Mobility / Studying abroad / Procediment / TFG/TFM de mobilitat

TFG/TFM de mobilitat

Estudis o Pràctiques (diferent concepte dels crèdits optatius de pràctiques)

 El TFE el pots fer tant en una estada d'estudis com en una estada de pràctiques. En línies general, si el fas d'estudis, el matricules tant aquí com allà (allà ha de tenir crèdits) i si el fas de pràctiques, no matricules res a destí.

En les estades d'estudis, la defensa es sol fer a destí i en les de pràctiques, s'ha de fer obligatòriament a l'ETSETB. No obstant, en amdós casos necessitaràs un tribunal de l'ETSETB, que considerarà, per una banda, els documents d'avaluació de destí i per una altra, tant el teu treball escrit com la teva defensa oral. Si la teva defensa oral la fas a la universitat de destí (estades d'estudis), qualificaran la part de la defensa oral d'acord amb la nota de la defensa a destí (ha de quedar clar que has defensat). Els documents d'avaluació de destí es detallan a la part "abans de tornar" per a cada cas.

Si has fet tots els crèdits optatius de pràctiques, pots fer igualment el TFE de pràctiques, ja que els crèdits de TFE són un altre concepte. El que no pots fer si vas de pràctiques, és fer assignatures.

 

Què fer abans de marxar

Aconseguiu destí (Universitat / Empresa)

Busqueu 2 tutors: un a l’ETSETB i un a DESTÍ.

El tutor del treball a l’ETSETB haurà de:

  • Assignar-vos el projecte per la Intranet ETSETB perquè el pugueu matricular.
  • Validar els documents que heu de pujar a la Intranet ETSETB quan feu el dipòsit (memòria, etc).
  • Només per a graus: omplir l’informe d’avaluació del director a la Intranet ETSETB, en base als documents d’avaluació fets per la institució de destí i els documents pujats per l’estudiant a la Intranet ETSETB.

El tutor del treball a la institució de destí, haurà de:

  • Fer el seguiment del projecte a destí.
  • Enviar a students.mobility@etsetb.upc.edu, abans del període d’avaluació al’ETSETB els documents d'avaluació explicats a l'apartat "Què fer abans de tornar d'aquesta pàgina".

Demaneu al tutor/tutora TFE a l'ETSETB que us assigni l'oferta del TFE per la Intranet ETSETB. (https://intranet.etsetb.upc.edu/sys/login.html: Docència > Ofertes de TFG/TFM)

 • Co-advisor. El tutor/tutora del TFE a l'ETSETB s'ha d'identificar al sistema com a "co-advisor" i omplir els camps del "co-advisor" de destí que seran obligatoris. Deixar "per determinar" els camps que no es sàpiguen; en aquest cas, necessitarem que ens envieu el document d'assignació de tutor, com s'explica més endavant, per tenir aquestes dades.
 • Títol. Pot ser provisional; si durant el projecte o al final canviés, ho fas saber a etsetb.tfg@upc.edu o a etsetb.tfm@upc.edu, perquè t’ho canviem al sistema.
 • Hores per setmana,. Podeu tenir en compte la durada de la teva mobilitat i que cada crèdit equival aproximadament a 30 hores.

Accepteu l'oferta anterior al mateix lloc de la Intranet

Envieu-nos els documents de mobilitat definits a Documentació abans de marxar (recordeu que el learning agreement és diferent segons si aneu a fer estudis o pràctiques i si aneu d'Erasmus o no).

Matriculeu el TFE per la e-secretaria dins dels períodes de matrícula de l'ETSETB. Si heu de començar l'estada abans del període de matrícula, Contracteu l'assegurança oncampus abans de marxar i assegureu-vos de tenir validat el document corresponent a e-secretaria abans de fer lamatrícula, tal com s'especifica a Documentació abans de marxar.

 

Què fer durant l'estada

Envieu-nos el full d'assinació de tutor, en cas que a l'oferta de la Intranet alguna d'aquestes dades hagués quedat per determinar: títol, nom complet del supervisor de destí, email del supervisor de destí. El model ha d'estar signat pel vostre tutor/tutora del TFE a l'ETSETB i és aquest: document d'assignació de tutor

Inicieu les accions per a l'assignació del tribunal ETSETB
Tant si defenseu a destí com si defenseu a l'ETSETB, és necessari que tingueu tribunal a l'ETSETB, que avaluarà el vostre treball escrit i la vostra defensa oral; en cas que no defenseu a l'ETSETB, prendran la nota de la documentació conforme heu defensat a destí per qualificar l'aspecte oral. Les accions per a l'assignació de tribunal ETSETB són les següents:

Feu el dipòsit per la Intranet ETSETB (https://intranet.etsetb.upc.edu/sys/login.html: Acadèmica > Dipòsit de TFG/TFM): fitxers, dades bibliogràfiques i qüestionari de mobilitat. A validar pel tutor del treball a l’ETSETB. L'explicació de com fer el dipòsit la teniu, segons el pla d'estudis al següent enllaç: https://telecos.upc.edu/ca/els-serveis/secretaria-oberta/treballs.

Envieu-nos els documents de mobilitat definits Documentació durant l'estada (recordeu que la modificació del learning agreement, si és el cas, és diferent segons si aneu a fer estudis o pràctiques i si aneu d'Erasmus o no).

Què fer abans de tornar (dins dels terminis de l'ETSETB)

 

Si defenses a l'ETSETB (en casos de pràctiques, sempre). Necessitaràs:

* Possibilitat de defensar online. En casos excepcionals, els estudiants de mobilitat poden sol·licitar fer la defensa online. En aquests casos, l'estudiant haurà d'enviar una sol·licitud raonada a students.mobility@etsetb.upc.edu.


Si NO defenses a l'ETSETB (només estades d'estudis en què l'estudiant defensa i és oficialment avaluat a destí). Necessitaràs: