Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Internacional / Studying abroad / Procediment / TFG/TFM de mobilitat (EXCEPTE Grau en Enginyeria de Dades)

TFG/TFM de mobilitat (EXCEPTE Grau en Enginyeria de Dades)

Estudis o Pràctiques (determina en quina d'aquestes modalitats fas el TFG/TFM)

Un cop heu aconseguit plaça (Universitat / Empresa), ja sabeu en quina modalitat hi aneu. En empresa és sempre de pràctiques, però en universitat pot ser o bé d'estudis o bé de pràctiques. En el moment de fer l'aplicació a destí (explicat en l'enllaç a la universitat anterior) ho determinareu

El TFE el pots fer tant en una estada d'estudis com en una estada de pràctiques.

En línies generals:

 • Si el fas d'estudis, el treball té crèdits a destí associats a alguna unitat acadèmica, i això es fa constar a l'acord que signem les 3 parts (learning agreement for studies).  Això significa normalment que fas matrícula a ambdues universitats i defenses el treball a la universitat d'acollida, sense necessitat de defensar a l'ETSETB. 
 • Si el fas de pràctiques, la teva activitat a destí no té crèdits associat a una unitat docent, sinó un número d'hores associat a una descripció de la feina a fer. Això és el que es farà constar a l'acord que signem les 3 parts (training agreement). Això significa que normalment no matricules res a destí (tot i que algunes universitats recomanen fer-ho, perquè tingueu certs serveis), i que has de defensar obligatòriament a l'ETSETB (tot i que necessitem rebre un assessment del vostre supervisor de destí abans de la defensa).

Tot i que en el primer cas la defensa es fa normalment a destí, en ambdós casos necessitaràs un tribunal a l'ETSETB, que considerarà, per una banda, l'avaluació de destí, i per l'altra, tant el teu treball escrit com la teva defensa oral. Si la teva defensa oral es fa a destí (només estades d'estudis), tindran en compte la nota de destí per a la part de la defensa. Els documents d'avaluació estan detallats a la part "què fer abans de marxar".

Si vas a algun país europeu on hi ha Erasmus, pots demanar beca Erasmus o bé d'estudis o bé de pràctiques (per a estudis, la convocatòria té un requisit de crèdits mínims a matricular a la UPC).

 

Què fer abans de marxar

Aconsegueix destí (Universitat / Empresa) i determineu si heu de fer el TFG/TFM en modalitat d'estudis o de pràctiques.

Sol·licita els ajuts dins dels terminis corresponents (calendari). Si demaneu un ajut Erasmus (Europa), és important que considereu els requisits, diferents per a una  estada d'estudis i per a una estada de pràctiques.

Busca projecte i 2 tutors: un a l’ETSETB i un a DESTÍ.

Per buscar projecte i tutor a destí, tens informació a l'apartat "Aconsegueix plaça a destí", al punt 2, on s'explica com fer l'aplicació a destí.

El tutor del treball a la institució de destí, el pots trobar haurà de:

  • Fer el seguiment del projecte a destí.
  • Enviar a students.mobility@etsetb.upc.edu, abans del període d’avaluació al’ETSETB els documents d'avaluació explicats a l'apartat "Què fer abans de tornar d'aquesta pàgina".

El tutor del treball a l’ETSETB haurà de:

  • Assignar-vos el projecte per la Intranet ETSETB perquè el pugueu matricular.
  • Validar els documents que heu de pujar a la Intranet ETSETB quan feu el dipòsit (memòria, etc).
  • Només per a graus: omplir l’informe d’avaluació del director a la Intranet ETSETB, en base als documents d’avaluació fets per la institució de destí i els documents pujats per l’estudiant a la Intranet ETSETB.


Envia'ns els documents de mobilitat definits a Documentació abans de marxar. Recorda que el learning agreement és diferent segons si vas a fer estudis o pràctiques i si vas d'Erasmus o no. És important que tinguis clar l'apartat de l'assegurança Oncampus.

Prepara la matrícula. Registre del TFE per la Intranet ETSETB. Mínim 5 dies abans de la matrícula

 1. Demana al tutor/tutora TFE a l'ETSETB que us assigni l'oferta del TFE per la Intranet ETSETB. (https://intranet.etsetb.upc.edu/sys/login.html: Docència > Ofertes de TFG/TFM). Ha de tenir en compte el següent:
   • Co-advisor. El tutor/tutora del TFE a l'ETSETB s'ha d'identificar al sistema com a "co-advisor" i omplir els camps del "co-advisor" de destí que seran obligatoris. Deixar "per determinar" els camps que no es sàpiguen; en aquest cas, necessitarem que ens envieu el document d'assignació de tutor, com s'explica més endavant, per tenir aquestes dades.
   • Títol. Pot ser provisional; si durant el projecte o al final canviés, ho fas saber a etsetb.tfg@upc.edu o a etsetb.tfm@upc.edu, perquè t’ho canviem al sistema.
   • Hores per setmana,. Podeu tenir en compte la durada de la teva mobilitat i que cada crèdit equival aproximadament a 30 hores.
 2. Accepta l'oferta anterior al mateix lloc de la Intranet

Assegurança Oncampus. L'assegurança Oncampus l'has de tenir abans de marxar. Hi ha dues opcions: o bé et sortirà a pagar dins de la matrícula, o bé, si marxes abans de matricular-te o vas a USA o Canadà, hauràs de fer el que s'indica a: Documentació abans de marxar (dins de "Assegurança obligatòria intercanvi (oncampus").

Matricula el TFE per la e-secretaria dins dels períodes de matrícula de l'ETSETB. abans has d'haver fet el registre esmentat més amunt. Llegeix també l'apartat anterior sobre l'assegurança Oncampus, que normalment es paga dins de la matrícula, però hi ha excepcions en què s'ha de pagar abans.

 

Què fer durant l'estada

Envieu-nos el full d'assinació de tutor, en cas que a l'oferta de la Intranet alguna d'aquestes dades hagués quedat per determinar: títol, nom complet del supervisor de destí, email del supervisor de destí. El model ha d'estar signat pel vostre tutor/tutora del TFE a l'ETSETB i és aquest: document d'assignació de tutor. L'adreça d'enviament és aquesta: students.mobility.etsetb@upc.edu.

Inicieu les accions per a l'assignació del tribunal ETSETB
Tant si defenseu a destí com si defenseu a l'ETSETB, és necessari que tingueu tribunal a l'ETSETB, que avaluarà el vostre treball escrit i la vostra defensa oral; en cas que no defenseu a l'ETSETB, prendran la nota de la documentació conforme heu defensat a destí per qualificar l'aspecte oral. Les accions per a l'assignació de tribunal ETSETB són les següents:

Feu el dipòsit per la Intranet ETSETB de tots els documents de treball que es demanen: en tots els plans d'estudis, la memòria és un dels documents; en els graus hi ha documents addicionals (proposta de pla de treball, etc).
El dipòsit l'heu de fer per: https://intranet.etsetb.upc.edu/sys/login.html: Acadèmica > Dipòsit de TFG/TFM, a la pestanya "fitxers". Recordeu que, quan dipositeu la memòria, també haureu d'omplir la pestanya "dades bibliogràfiques" i el qüestionari de mobilitat de l'ETSETB.
L'ha de validar el tutor del treball a l’ETSETB.
L'explicació de com fer el dipòsit la teniu, segons el pla d'estudis al següent enllaç: https://telecos.upc.edu/ca/els-serveis/secretaria-oberta/treballs.

Envieu-nos els documents de mobilitat definits Documentació durant l'estada (recordeu que la modificació del learning agreement, si és el cas, és diferent segons si aneu a fer estudis o pràctiques i si aneu d'Erasmus o no).

Què fer abans de tornar (dins dels terminis de l'ETSETB)

Si defenses a l'ETSETB (sempre en el cas de pràctiques, i en alguns casos d'estades d'estudis). Necessitaràs:

* Possibilitat de defensar online. En casos excepcionals, els estudiants de mobilitat poden sol·licitar fer la defensa online. En aquests casos, l'estudiant haurà d'enviar una sol·licitud raonada a students.mobility@etsetb.upc.edu.


Si defenses a destí (només pot ser en estades d'estudis). Necessitaràs:

 • Supervisor's assessment (versió word) (versió pdf). Dins dels terminis de l'ETSETB, el tutor o la tutora de la institució d'acollida ens l'ha d'enviar signat a . Abans de donar-li el model al supervisor de destí, assegureu-vos que la part del vostre nom i dels crèdits i de la titulació estan omplertes. El supervisor haurà d'omplir la resta abans de signar (la nota de destí a l'apartat destinat als qui han fet la defensa). Els terminis els trobareu, segons el vostre pla d'estudis, a: https://telecos.upc.edu/ca/els-serveis/secretaria-oberta/treballs..
 • Document oficial amb nota i crèdits coherents amb els del treball a l'ETSETBDins dels terminis de l'ETSETB hem de tenir aquest document en un dels dos formats que s'especifiquen a continuació. El tribunal de l'ETSETB tindrà en compte aquesta nota per avaluar la defensa oral. Els terminis els trobareu, segons el vostre pla d'estudis, a: https://telecos.upc.edu/ca/els-serveis/secretaria-oberta/treballs.. Els dos formats de document són aquests:
  • O bé el Certificat de notes, coherent amb la informació del supervisor's assessment (crèdits, etc), firmat i segellat, que ha de ser original  o amb firma digital o codi de verificació o enviat directament per email des de la universitat de destí a 
  • O bé Lecture certificate amb logo o segell de destí (Graus- Màsters). Aquest document ha de complir aquests dos requisits perquè els puguem acceptar: 1. Ens l'ha d'enviar  directament el tutor o la tutora de la institució d'acollida a  i 2. Hi ha d'haver un logo o un segell de la universitat de destí, a més de les firmes demanades.  
 • Dipòsit a la Intranet ETSETB dels teus documents de treball (memòria, dades bibliogràfiques, qüestionari de mobilitat, que també els tindrà en compte el tribunal de l'ETSETB per a l'avaluació. Els terminis i l'explicació els teniu, segons el pla d'estudis, a: https://telecos.upc.edu/ca/els-serveis/secretaria-oberta/treballs.
 • Documents de mobilitat (certificat d'estada, etc): Documentació abans de tornar.