Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Mobility / Studying abroad / Procediment / TFG/TFM de mobilitat

TFG/TFM de mobilitat

Estudis o Pràctiques (determina en quina d'aquestes modalitats fas el TFG)

Un cop heu aconseguit plaça (Universitat / Empresa), ja sabeu en quina modalitat hi aneu. En empresa és sempre de pràctiques, però en universitat pot ser o bé d'estudis o bé de pràctiques. En el moment de fer l'aplicació a destí (explicat en l'enllaç a la universitat anterior) ho determinareu

El TFE el pots fer tant en una estada d'estudis com en una estada de pràctiques. En línies generals, si el fas d'estudis, el matricules tant a la UPC com a destí; és a dir: l'activitat que facis a destí equivalent al TFE comporta uns crèdits que t'avaluaran oficialment a destí amb el sistema de notes de destí. En canvi, si el fas de pràctiques, no matricules res a destí; l'activitat que fas no té crèdits avaluables a destí.

En les estades d'estudis, la defensa es sol fer a destí i en les de pràctiques, s'ha de fer obligatòriament a l'ETSETB. No obstant, en ambdós casos necessitaràs un tribunal de l'ETSETB, que considerarà, per una banda, els documents d'avaluació de destí i per una altra, tant el teu treball escrit com la teva defensa oral (ja sigui feta a destí o a l'ETSETB). L'assignació del tribunal es detalla a la part "què fer durant l'estada" i els documents d'avaluació de destí es detallen a la part "què fer abans de tornar".

 

Què fer abans de marxar

Aconseguiu destí (Universitat / Empresa) i determineu si heu de fer el TFG en modalitat d'estudis o de pràctiques.

Busqueu 2 tutors: un a l’ETSETB i un a DESTÍ.

El tutor del treball a l’ETSETB haurà de:

  • Assignar-vos el projecte per la Intranet ETSETB perquè el pugueu matricular.
  • Validar els documents que heu de pujar a la Intranet ETSETB quan feu el dipòsit (memòria, etc).
  • Només per a graus: omplir l’informe d’avaluació del director a la Intranet ETSETB, en base als documents d’avaluació fets per la institució de destí i els documents pujats per l’estudiant a la Intranet ETSETB.

El tutor del treball a la institució de destí, haurà de:

  • Fer el seguiment del projecte a destí.
  • Enviar a students.mobility@etsetb.upc.edu, abans del període d’avaluació al’ETSETB els documents d'avaluació explicats a l'apartat "Què fer abans de tornar d'aquesta pàgina".

Registre del TFE per la Intranet ETSETB per poder-lo matricular. Mínim 5 dies abans de la matrícula

 1. Demaneu al tutor/tutora TFE a l'ETSETB que us assigni l'oferta del TFE per la Intranet ETSETB. (https://intranet.etsetb.upc.edu/sys/login.html: Docència > Ofertes de TFG/TFM). Ha de tenir en compte el següent:
   • Co-advisor. El tutor/tutora del TFE a l'ETSETB s'ha d'identificar al sistema com a "co-advisor" i omplir els camps del "co-advisor" de destí que seran obligatoris. Deixar "per determinar" els camps que no es sàpiguen; en aquest cas, necessitarem que ens envieu el document d'assignació de tutor, com s'explica més endavant, per tenir aquestes dades.
   • Títol. Pot ser provisional; si durant el projecte o al final canviés, ho fas saber a etsetb.tfg@upc.edu o a etsetb.tfm@upc.edu, perquè t’ho canviem al sistema.
   • Hores per setmana,. Podeu tenir en compte la durada de la teva mobilitat i que cada crèdit equival aproximadament a 30 hores.
 2. Accepteu l'oferta anterior al mateix lloc de la Intranet

Envieu-nos els documents de mobilitat definits a Documentació abans de marxar (recordeu que el learning agreement és diferent segons si aneu a fer estudis o pràctiques i si aneu d'Erasmus o no).

Matriculeu el TFE per la e-secretaria dins dels períodes de matrícula de l'ETSETB. Si heu de començar l'estada abans del període de matrícula, Contracteu l'assegurança oncampus abans de marxar i assegureu-vos de tenir validat el document corresponent a e-secretaria abans de fer lamatrícula, tal com s'especifica a Documentació abans de marxar.

 

Què fer durant l'estada

Envieu-nos el full d'assinació de tutor, en cas que a l'oferta de la Intranet alguna d'aquestes dades hagués quedat per determinar: títol, nom complet del supervisor de destí, email del supervisor de destí. El model ha d'estar signat pel vostre tutor/tutora del TFE a l'ETSETB i és aquest: document d'assignació de tutor

Inicieu les accions per a l'assignació del tribunal ETSETB
Tant si defenseu a destí com si defenseu a l'ETSETB, és necessari que tingueu tribunal a l'ETSETB, que avaluarà el vostre treball escrit i la vostra defensa oral; en cas que no defenseu a l'ETSETB, prendran la nota de la documentació conforme heu defensat a destí per qualificar l'aspecte oral. Les accions per a l'assignació de tribunal ETSETB són les següents:

Feu el dipòsit per la Intranet ETSETB de tots els documents de treball que es demanen: en tots els plans d'estudis, la memòria és un dels documents; en els graus hi ha documents addicionals (proposta de pla de treball, etc).
El dipòsit l'heu de fer per: https://intranet.etsetb.upc.edu/sys/login.html: Acadèmica > Dipòsit de TFG/TFM, a la pestanya "fitxers". Recordeu que, quan dipositeu la memòria, també haureu d'omplir la pestanya "dades bibliogràfiques" i el qüestionari de mobilitat de l'ETSETB.
L'ha de validar el tutor del treball a l’ETSETB.
L'explicació de com fer el dipòsit la teniu, segons el pla d'estudis al següent enllaç: https://telecos.upc.edu/ca/els-serveis/secretaria-oberta/treballs.

Envieu-nos els documents de mobilitat definits Documentació durant l'estada (recordeu que la modificació del learning agreement, si és el cas, és diferent segons si aneu a fer estudis o pràctiques i si aneu d'Erasmus o no).

Què fer abans de tornar (dins dels terminis de l'ETSETB)

 

Si defenses a l'ETSETB (en casos de pràctiques, sempre). Necessitaràs:

* Possibilitat de defensar online. En casos excepcionals, els estudiants de mobilitat poden sol·licitar fer la defensa online. En aquests casos, l'estudiant haurà d'enviar una sol·licitud raonada a students.mobility@etsetb.upc.edu.


Si NO defenses a l'ETSETB (estades d'estudis, en què l'estudiant defensa i és oficialment avaluat a destí). Necessitaràs:

 • Supervisor's assessment (versió word) (versió pdf). Dins dels terminis de l'ETSETB, el tutor o la tutora de la institució d'acollida ens l'ha d'enviar signat a . En aquest document hi ha d'haver  la teva dedicació en crèdits (com a mínim els crèdits del teu TFE a l'ETSETB) i la nota de destí  en l'apartat per als qui han fet la defensa pública a destí . Els terminis els trobareu, segons el vostre pla d'estudis, a: https://telecos.upc.edu/ca/els-serveis/secretaria-oberta/treballs..
 • Document oficial amb la notaDins dels terminis de l'ETSETB hem de tenir aquest document en un dels dos formats que s'especifiquen a continuació. El tribunal de l'ETSETB tindrà en compte aquesta nota per avaluar la defensa oral. Els terminis els trobareu, segons el vostre pla d'estudis, a: https://telecos.upc.edu/ca/els-serveis/secretaria-oberta/treballs.. Els dos formats de document són aquests:
  • O bé el Certificat de notes firmat i segellat, que ha de ser original  o amb firma digital o codi de verificació o enviat directament per email des de la universitat de destí a 
  • O bé Lecture certificate (Graus- Màsters). Aquest document ha de complir aquests dos requisits perquè els puguem acceptar: 1. Ens l'ha d'enviar  directament el tutor o la tutora de la institució d'acollida a  i 2. Hi ha d'haver un logo o un segell de la universitat de destí, a més de la seva firma.  
 • Dipòsit a la Intranet ETSETB dels teus documents de treball (memòria, dades bibliogràfiques, qüestionari de mobilitat, que també els tindrà en compte el tribunal de l'ETSETB per a l'avaluació. Els terminis i l'explicació els teniu, segons el pla d'estudis, a: https://telecos.upc.edu/ca/els-serveis/secretaria-oberta/treballs.
 • Documents de mobilitat (certificat d'estada, etc): Documentació abans de tornar.