Skip to content

Calendari d'extinció de la menció de Sistemes Electrònics dins del GRETST

You are here: Home / Shared files / Normatives / Calendari d'extinció de la menció de Sistemes Electrònics dins del GRETST

Calendari d'extinció de la menció de Sistemes Electrònics dins del GRETST

Document presentat a la JE3 de 25 de juliol de 2019. Aquest és el document amb esmenes incoporades