Skip to content

Normatives

You are here: Home / Shared files / Normatives

Normatives

normativa gretst versio juliol 2017
Annexes_to_MET_MEE_regulations_eng_v10.pdf
Annexes_to_MET_MEE_regulations_eng.pdf
Versió 11 del 19/09/2017
Normativa del GRETST versió web maig de 2018.pdf
Modificacio Pla de contingencia
Modificacio Pla de contingencia
Normativa de Treball Fi de Grau
Normativa de Treball Fi de Grau
Normativa master MET I MEE WEB eng.v17.pdf
Normativa GRETST maig 2019
Reconeixement de crèdits entre MATT i MPHOT
Calendari d'extinció de la menció de Sistemes Electrònics dins del GRETST
Document presentat a la JE3 de 25 de juliol de 2019. Aquest és el document amb esmenes incoporades
Normativa Reglament del registre d'Associacions de la UPC
Normativa TFM versió 8 català
Normativa TFM català amb modificacions després CP6 extr de 15 d'abril de 2020
Taules automàtiques reconeixement crèdits assignaures màsters MATT-MET-MEE
Taules automàtiques de reconeixement de crèdits d'assignatures entre els màsters MAT-MET-MEE. Document aprovat a la CP6 extr de 15 d'abril d 2020
Normativa TFM versió 8 català (SLT)
normativa màsters amb esmenes després CP 14.04.20 i després de la revisió de SLT
Normativa_masters_TFM_cat_v8_EN.pdf
Master thesis regulation_v9.pdf
Normativa TFM anglès (modific. CP6)
Master thesis regulation_v9v2.pdf
Normativa_masters_TFM_cat_v9.3.pdf
Normativa TFM despres CP6 i actualitzacions GA
Master thesis regulation_v9.3.pdf
Normativa TM despres CP6 i actualitzacions GA en anglès