Skip to content

Matricula 27 de juliol de 2017

You are here: Home / Shared files / Secretaria Oberta / Matricula 27 de juliol de 2017

Matricula 27 de juliol de 2017

Hora de matricula dels estudiants admesos a la titulació del GRAU EN ENGINYERIA FÍSICA i GRAU EN ENGINYERIA DE TECNOLOGIES I SERVEIS DE TELECOMUNICACIÓ