Skip to content

Secretaria Oberta

You are here: Home / Shared files / Secretaria Oberta

Secretaria Oberta

RES NUM 3 2022 MATT 21 gener 2022_signed.pdf
RES NUM 3 2022 MATT 21 gener 2022_signed.pdf
RES NUM 4 2022 MET 21 gener 2022_signed.pdf
RES NUM 4 2022 MET 21 gener 2022_signed.pdf
ENROLMENT INF ONLINE guide FEBRUARY 2022 SC.pdf
ENROLMENT INF ONLINE guide FEBRUARY 2022 SC.pdf
Tutorial pre-inscripció masters.pdf
Tutorial pre-inscripció masters.pdf
Tutorial pre-inscripció masters.pdf
Tutorial pre-inscripció masters.pdf
RES NUM 7 2022 MET 25 gener 2022 ADDENDA 25 GENER 2022 Isaac Ollé
RES NUM 7 2022 MET 25 gener 2022 ADDENDA 25 GENER 2022 Isaac Ollé
INFORMATION SESSION 23 MARÇ 2022.pdf
INFORMATION SESSION MARÇ
Treballs
Documentació de les pàgines de TFG, TFM, etc.
Matrícula
Documents de matrícula, rànkings, etc.
Accés
Formularis i altra documentació d'accés