Saltar al contenido (pulsar Return)

Usted está aquí: Inicio / Escuela / Departamentos

Departamentos

Departamentos de la ETSETB

Departamentos de la UPC

Los departamentos son los encargados de llevar a cabo tareas de investigación y de docencia en la universidad dentro de su ámbito de especialización. En la UPC hay un total de 40 departamentos, repartidos por los diversos campus universitarios y escuelas. A continuación se presenta un listado de los departamentos de la UPC que tienen una mayor implantación en la ETSETB dada su orientación a las telecomunicaciones y su docencia en nuestra escuela.

 

Departamentos de la ETSETB

Listado de los departamentos de la UPC con implantación en la ETSETB en la vertiente más orientada a las telecomunicaciones:

 

 

 

 

 

El departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones (TSC) de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) realiza investigación y docencia en el ámbito de la teoría, la tecnología y la ingeniería de las telecomunicaciones y sus aplicaciones

 

 

 

 

 

El Departament d'Enginyeria Electrònica de la UPC es va crear a l'any 1987 en el marc de la LRU. Realitza activitats d'educació,investigació i desenvolupament a les àrees de Telecomunicacions, Electrònica Industrial, Enginyeria Elèctrica i Bioenginyeria.

 

 

 

 

 

El Departament de Matemàtiques de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) desenvolupa funcions de docència i de recerca en camps científics i tècnics de l'àrea de Matemàtica Aplicada.

 

 

 

 

 

El Departament d'Enginyeria Telemàtica imparteix docència en l'àrea de la Telemàtica a l'ETSETB, l'EPSC i l'EPSEVG. Organitza la seva activitat investigadora en tres línies de recerca: Comunicacions sense fils; Disseny i Avaluació de Xarxes i Serveis de Banda Ampla; i Serveis Telemàtics.

 

 

 

 

 

El Departament de Física (DF), imparteix docència de fonaments físics de l'enginyeria i l'arquitectura, i manté una oferta continuada d’assignatures de lliure elecció i optatives en àrees de la seva experiència. La recerca s’emmarca dins de l’àmbit de la Física, de la Matemàtica i de l’Enginyeria.

 

 

 

 

 

El Departament d'Arquitectura de Computadors s'encarrega de l'ensenyament sobre estructura i organització de computadors, arquitectura de computadors, sitemes operatius, xarxes de computadors, evaluació de computadors i disseny VLSI. El DAC manté, actualment, cinc grups de recerca independents.

 

 

 

 

 

El Departament d'Organització d'Empreses imparteix docència en la majoria dels centres de la UPC. Els seus membres participen en diversos grups de recerca de la UPC.

 

 

 

 

 

 

El Departament d'Enginyeria Química imparteix docència a uns 8000 alumnes repartits en vuit centres. Efectua també recerca en diversos dominis de l'enginyeria química, la química i el medi ambient, així com estudis i treballs per a la indústria i l'administració.

 

 

 

 

 

El Departament de Projectes d'Enginyeria està integrat per dues àrees de coneixement: l'àrea de projectes d'enginyeria i l'àrea d'anglès.L'àrea de Filologia anglesa té com a objectiu la docència i la recerca en anglès per a finalitats específiques, lingüística aplicada, tecnologia i cultura i estudis nord-americans.