Igualtat i Inclusió

La universitat té el compromís de garantir la igualtat d'oportunitats a tots els membres de la comunitat universitària i a tots els àmbits universitaris (Igualtat de gènere a la UPC), per ser una universitat de qualitat per a tothom. Assegurar que tota la comunitat universitària pugui aprendre i conviure en uns entorns que permetin desenvolupar al màxim el talent i treure partit de les seves capacitats, sense posar barreres en l'accés i la participació en activitats universitàries.

 

A més, si consideres que pateixes una situació d'assetjament sexual tens diferents vies per abordar i resoldre el problema