Bústia de suggeriments, queixes i felicitacions

 Canal oficial de suggeriments, queixes i felicitacions dirigides a l'ETSETB. Les comunicacions seran degudament ateses i contestades.

 

També es pot contactar amb: