Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB)

BCN e-Motorsport

-

-