Master’s degree in Telecommunications Engineering (MET)

Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

Master's degree in Telecommunications Engineering (MET)

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB)

El master’s degree in Telecommunications Engineering (web del màster(màster universitari en Enginyeria de Telecomunicació) és una proposta de formació adaptable a les necessitats de dos tipus d'estudiants, d’una banda els que volen orientar-se a una carrera professional i de l’altra els que preveuen continuar amb un doctorat en l'àrea de l'enginyeria de telecomunicació.

Aquest màster ofereix un ampli perfil que inclou habilitats i coneixements en sistemes de comunicacions, xarxes, electrònica i sistemes audiovisuals per tal d’adquirir les competències professionals que requereix la pràctica de la professió d'enginyeria de telecomunicació. Després d’un primer bloc de cursos obligatoris els alumnes poden triar entre una àmplia varietat de temes per tal d'adquirir un perfil general, especialitzar-se en una àrea determinada o fer recerca i entrar en un programa de doctorat.

Es pretén que la indústria moderna assimili aquests enginyers i enginyeres com a professionals de referència dins la nova etapa de treball i producció multidisciplinaris. Per tal de promoure l'ocupabilitat dels nostres alumnes, tant el treball final de màster com una part dels ECTS optatius es poden cursar en empreses o laboratoris.

El MET també té un marcat caràcter internacional. S'imparteix íntegrament en anglès ja que s'espera un gran nombre d'estudiants d'altres països. També existeix la possibilitat d'obtenir dobles titulacions amb altres universitats de reconegut prestigi internacional. 

Especialitats pendents de la verificació del Consell d'Universitats.

Durada i inici
Dos cursos acadèmics, 120 crèdits ECTS. Inici: setembre i febrer
Horaris i modalitat
Matí i tarda. Presencial
Preus i beques
Preu aproximat del màster sense altres despeses addicionals (no inclou taxes acadèmiques de caràcter no docent ni expedició del títol):
2.215 € (12.662 € per a no residents a la UE).

Beques pròpies
 • Everis: 2 beques amb una dotació de 3.000 € cadascuna, i realització de pràctiques a Everis durant un quadrimestre.
 • Fòrum TIC: 1 beca amb una dotació de 3.000 €.
 • HP: 1 beca amb una dotació 2.773,35 € i un contracte laboral addicional lligat a la durada de la beca.
 • Telecogresca: 1 beca.
Més informació de les beques pròpies


Més informació sobre preus i pagament de la matrícula
Més informació de beques i ajuts
Idiomes
Anglès

Informació sobre l'ús de llengües a l'aula i els drets lingüístics de l'estudiantat.

Lloc d'impartició

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Títol oficial
Inscrit en el registre del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport
Requisits generals
Requisits acadèmics d’accés a un màster
Requisits específics
Els titulats de:
 • Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació.
 • Grau en Ciències i Tecnologies de Telecomunicació.
 • Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals.
 • Grau en Enginyeria de Sistemes Electrònics.
 • Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació.
 • Grau en Enginyeria Telemàtica.
 • Enginyeria de Telecomunicació: es poden reconèixer 60 crèdits ECTS, si el títol està homologat a Espanya.
 • Enginyeria Electrònica: es poden reconèixer 45 crèdits ECTS, si el títol està homologat a Espanya.
 • Enginyeria Tècnica de Telecomunicació: s'han de cursar 30 ECTS addicionals del grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació.
 • Grau en Enginyeria Física: s'han de cursar 60 ECTS addicionals del grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació (30 d'aquests es poden cursar com assignatures optatives dins el propi grau d'Enginyeria Física).
Els estudiants amb altres tipus de titulacions tecnològiques, com ara Enginyeria Informàtica, Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica, Enginyeria Elèctrica, Enginyeria de Sistemes de Computadors, etc. hauran de realitzar cursos addicionals als propis del màster. Aquests complements de formació han de ser del grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació i s'imparteixen en català o espanyol. El nombre màxim de crèdits de complements de formació és de 60 ECTS.
El nombre exacte de crèdits ECTS addicionals que s'han de cursar depèn del perfil d'entrada de l'estudiant i serà determinat per la Comissió Acadèmica de Màsters.
Criteris d'admissió

Requisits d'idioma:
El nivell B2 d'anglès del Marc europeu comú de referència per a les llengües es pot acreditar mitjançant un dels punts següents:

 • Tenir l'anglès com a llengua materna.
 • Haver estudiat en un país de parla anglesa (mínim 1 quadrimestre).
 • Haver estudiat en un programa acadèmic universitari impartit en anglès (mínim 1 quadrimestre).
 • Haver obtingut un grau europeu d'educació superior que inclogui la competència de nivell B2 d'anglès.
 • Certificat d'anglès:

             - Cambridge: FCE.
             - TOEFL: PBT: >= 567 CBT: >= 227; IBT: >= 87.
             - IELTS: 5,5.
            - TOEIC: 750.
            - Escola Oficial d'Idiomes: certificat de nivell avançat (nivell 5).

Un coneixement modest de català i espanyol pot ser útil per a la vida diària.

Més informació sobre els Serveis i recursos lingüístics de la UPC.

Places
60 places al setembre; 20 places al febrer
Preinscripció
Període de preinscripció obert.
Termini previst: fins al 01/07/2024.Com es formalitza la preinscripció?
Admissió i matrícula
Com es formalitza la matrícula?
Legalització de documents
Els documents expedits per estats no membres de la Unió Europea ni signataris de l’Acord sobre l’espai econòmic europeu han d'estar legalitzats per via diplomàtica o amb la postil·la corresponent.

Pla d'estudis del MET

El MET ofereix 3 trajectòries curriculars:

 • Currículum sense especialitat: Si vols màxima flexibilitat d'assignatures optatives, escull aquesta opció. Has de fer 45 ECTS obligatoris, 15 ECTS de la intensificació que escullis i et queden 30 ECTS optatius. La tesi té 30 ECTS.

 • Currículum amb especialitat: Si aprofundir en una de les múltiples àrees de l'enginyeria de telecomunicació, escull aquesta opció. Has de fer 45 ECTS obligatoris, 30 ECTS d'una especialització que escullis i et queden 15 ECTS optatius. La tesi té 30 ECTS.
  Si un estudiant ha de realitzar 20 o més crèdits ECTS d'assignatures bridge, no podrà escollir realitzar el màster amb especialitat, ja que els cursos bridge es comptabilitzen com assignatures optatives, i l'opció d'especialitat només permet cursar 15 ECTS optatius.

     Les diferents especialitzacions són les següents:
 • Currículum amb doble titulació (places limitades): Si vols màxima internacionalització i un altre màster d'una universitat estrangera, escull aquesta opció. Has de fer 45 ECTS obligatoris, 15 ECTS d'una intensificació i 60 o 90 ECTS (que inclouen la tesi de 30 ECTS) en una universitat estrangera.

Les assignatures estan agrupades en blocs:

 


Guia de matrícula:

IMPORTANT: Els estudiants que desitgin cursar una doble titulació o estada de mobilitat haurien de:

 • Escollir un itinerari d'intensificació.
 • Superar totes les asignatures troncals (core) + 3 asignatures d'intensificació abans de la mobilitat.
 • Si s'han de matricular assignatures bridge durant el primer quadrimestre, sol·liciteu una reunió amb el Sotsdirector de Màsters (sotsdirmasters@etsetb.upc.edu) per planificar la matrícula del primer i segon quadrimestres.

Primer quadrimestre (30 ECTS).

 1. Totes les assignatures pont que us han estat assignades.

 2. Assignatures Core. Es pot matricular qualsevol assignatura Core excepte MTP.

 3. Cap o una assignatura optativa/d'intensificació/d'especialització. Es pot matricular qualsevol assignatura excepte IT i tenint en compte que:

   • AFOC s'ha de matricular simultàniament amb TSYS.
   • AMC s'ha de matricular simultàniament amb TSYS.
   • QSN s'ha de matricular simultàniament amb CN i OVNET.
   • WAN s'ha de matricular simultàniament amb CN.

Segon quadrimestre (30 ECTS): La resta d'assignatures Core que quedin pendents excepte MTP + assignatures d'intensificació/especialiat + assignatures optatives. Sense restriccions.

Tercer quadrimestre (30 ECTS): MTP + assignatures d'intensificació/especialitat + assignatures optatives. Sense restriccions.

Quart quadrimestre (30 ECTS): Treball final de màster.

En cas de que l'estudiant requereixi assignatures bridge, aquestes es cursaran durant el primer i el segon quadrimestres depenent de la disponibilitat de les assignatures i del perfil acadèmic de cada estudiant.

Els estudiants poden fer estades de mobilitat de mig any o d'un complert a un gran nombre d'universitats estrangeres. Normalment s'hi cursa el tercer quadrimestre i/o el treball fi de màster durant el quart quadrimestre.

En cas de que un estudiant vulgui fer mobilitat o una doble titulació en els quadrimestres tercer i quart, l'assignatura MTP i les 3 d'intensificació s'hauran de cursar abans de marxar.

 


Pràctiques en empresa:

Dins el màster és possible fer pràctiques en empresa. En marc del màster, aquestes pràctiques poden ser curriculars equivalents a 15 ECTS optatius, curriculars per desenvolupar el treball final de màster o extracurriculars (no reconeixen crèdits).

L'ETSETB té una llarga tradició de col·laboració en empreses. En aquest enllaç podeu consultar les empreses amb convenis dels darrers anys.


Amb altres universitats internacionals
 • Master's degree in Telecommunications Engineering (en endavant MET, ETSETB) + Master's degree of Science in Engineering (A escollir entre 4 màsters) (School of Electrical Engineering, KTH Royal Institute of Technology, Estocolm, Suècia) 
 • MET + Master in Management Grande Ecole Degree de l'HEC (École Des Hautes Études Commerciales (HEC), París) (Flux d'estudiants solament de l'ETSETB a HEC)
 • MET + Diplôme d'Ingénieur ISAE-SUPAERO (Institut Supérieur de l'Aeronautique et de l'Espace, Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénnés, Toulouse, França)
 • MET + Maestría en Ingeniería de las Telecomunicaciones (Escuela de Postgrado, Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), Lima, Perú)
 • MET + Maestría en Sistema de Información (Facultad de Ingerniería, Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), Caracas, Veneçuela)
 • MET + Master's degree of Science in Engineering (Illinois Institute of Technology (IIT), Chicago, USA)  (A escollir entre 17 màsters) (Flux d'estudiants solament de l'ETSETB a l'IIT)
 • MET +  Master's degree in Electrical Engineering and Information Technology / Master's degree in Information and Communication Engineering (Department of Electrical Engineering and Information Technology, Technische Universität Darmstadt, Darmstadt, Alemanya)
 • MET + Master of Science in Telecommunications Engineering o Master of Science in Electronics Engineering (Ingegnieria Industriale e dell'Informazione, Politecnico di Milano (POLIMI), Milà, Itàlia)
Més informació


Consulta els indicadors de qualitat de la titulació al portal d'Estudis Universitaris de Catalunya de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. Podràs conèixer, entre d’altres, els resultats de l’avaluació dels estudis, el grau de satisfacció de l'estudiantat, o les dades d’inserció laboral dels titulats i titulades.
Més informació

Versió per imprimir

Inicia la preinscripció

Sol·licita informació

Type

Descarrega la publicació

diptic