Curs Actual

Informació acadèmica curs 2023/2024

Calendaris

Calendaris acadèmics i de tràmits de Grau i Màster del curs 2023/2024

Horaris

Horaris dels grups i assignatures de Grau i Màster del curs 2023/2024

Procediments i tràmits acadèmics

Tràmits de matrícula, avaluació, permanència, certificats...

Coordinadors i professorat

Professorat encarregat de les assignatures del curs 2023/2024

Beques i ajuts a l'estudi

Beques i ajuts d'estudi, aprenentatge, mobilitat...

Espai PDI

Espai dedicat amb informació rellevant per a PDI

Destacats

Contacte

Alberto Clavero
Cap de la Unitat de Gestió d'Estudis de Grau i Màster de l'ETSETB

E-mail:
Lloc: Edifici B3 - Planta 0

Àrea de Gestió Acadèmica

Esther Massaguer
Responsable de l'Àrea

E-mail:
Lloc: Edifici B3 - Planta 0


Personal tècnic de suport

Ana Benedicto
Sònia Celades
Araceli Ortiz
Aleix Solé
Carles Trias

 

 

 

Àrea de Planificació d'Estudis

E-mail:
Lloc: Edifici B3 - Planta 0
Personal tècnic de suport

Adela Ortiz
Cindrela Sambró
Rita Garcia