Comparteix:

Curs Actual / Current Course

Informació acadèmica / Academic information 2023-2024

Destacats / Featured

Contacte / Contact

Alberto Clavero
Cap de la Unitat de Gestió d'Estudis de Grau i Màster de l'ETSETB

E-mail:
Lloc: Edifici B3 - Planta 0

Àrea de Gestió Acadèmica

Esther Massaguer
Responsable de l'Àrea

E-mail:
Lloc: Edifici B3 - Planta 0


Personal tècnic de suport

Ana Benedicto
Sònia Celades
Araceli Ortiz
Aleix Solé
ÁngelesTorres

 

 

 

Àrea de Planificació d'Estudis

E-mail:
Lloc: Edifici B3 - Planta 0
Personal tècnic de suport

Adela Ortiz
Cindrela Sambró
Rita Garcia