Comparteix:

GRAUS. Matrícula d'estudiants NOUS

Dates d'assignacions, períodes de matrícula i tràmits que poden fer els estudiants nous de grau a Accesnet curs 2024-2025.
 

Abans de matricular-te, consulta la guia de la matrícula de graus.

Si has estat assignat i reps el missatge d’admissió de la UPC hauràs de registrar-te i activar el compte per accedir a l’eSecretaria on hauràs de:

 • Revisar i completar les dades personals.
 • Gestionar les autoritzacions RGPD.
 • Llegir i acceptar el compromís d'integritat acadèmica.
 • Introduir les dades bancàries per domiciliar el pagament.

Has de validar les dades personals, respondre les autoritzacions RGPD i llegir i acceptar el compromís d'integritat acadèmica per poder-te matricular.

Aquesta documentació s’haurà d'adjuntar a la eSecretaria, apartat Entrada de documentació abans de la matrícula (consulta apartat Dia i Hora de matrícula) per poder ser validada.

Els estudiants que no disposin de DNI hauran de pujar una còpia del seu NIE (vigent) o Passaport si no disposen de NIE a la eSecretaria.

Només els estudiants que han accedir per les vies 7 I 8 - PAU, CFGS, FP2 o assimilats que han iniciat alguna vegada estudis universitaris han de pujar a la eSecretaria la taxa del Trasllat d'expedient o, si escau, simultaneïtat d’estudis. Aquesta documentació s'ha de presentar abans del dia de la matrícula o no s'autoritzarà la matrícula. En el cas que el trasllat no sigui amb signatura digital s'haurà de presentar abans del 30 setembre en persona a secretaria acadèmica (cita prèvia). Si el trasllat és d’un altre centre UPC no caldrà aportar cap document.

La documentació necessària de descomptes de matrícula que s’ha d’enviar es detalla a: Situacions que donen lloc a deduccions de la matrícula i documentació.

  Si ets de Catalunya i autoritzes la consulta de les teves dades a l'apartat "autoritzacions RGPD" de la teva eSecretaria, trobaràs introduïts els descomptes per Família Nombrosa i/o matrícula d’honor de batxillerat a l’eSecretaria / Matrícula / Condicions de matrícula.

  També trobaràs en Condicions de matrícula el descompte de beca si vas ser becari a Catalunya durant el curs anterior.

  Si tens un altre tipus de descompte, ets de fora de Catalunya o no autoritzes la consulta de les teves dades a l'apartat "autoritzacions RGPD" de la teva eSecretaria, pots consultar les Situacions que donen lloc a deduccions o gratuïtat i si tens dret a la beca MECD o Equitat on trobaràs la documentació que ens has de fer arribar i el procediment a seguir per poder ser validada.

  Trobaràs tota la informació a l’enllaç de Preus i beques.

  Per poder domiciliar el pagament, has d’introduir les dades bancàries a l’eSecretaria i signar l’ordre SEPA perquè puguem validar el compte bancari. Aquest pas s'ha de fer abans de la matrícula (consulta apartat Dia i Hora de matrícula). Trobaràs informació de com ho has de fer en aquest enllaç.

  Trobaràs les instruccions per obtenir l'App UPC i el carnet UPC en aquest enllaç.

  La matriculació es farà online per ordre descendent de la nota d’accés als estudis.

   

  Si no tens accés a un ordinador caldrà que envieu un correu electrònic a abans del dia de la matrícula amb l’assumpte “No disposo d’ordinador per fer la matrícula” indicant-nos la situació que t'impossibilita a tenir accés a un ordinador i aportant les següents dades: NOM I COGNOM, número de DNI/NIE/Passaport, GRAU a matricular, TELÈFON de contacte (mòbil preferentment).

  Ens posarem amb contacte amb tu per donar-te una solució abans de la matrícula.

   

  Trobaràs la informació del dia i hora de matrícula que et corresponen a l’eSecretaria / Matrícula / Condicions de matrícula a partir del dia 13 de juliol de 2023. Recorda que prèviament t'hauràs d'haver registrat i activar el teu compte, revisar i completar les teves dades personals, gestionar les autoritzacions RGPD i acceptar el compromís d'integritat acadèmica (veure apartat "Prepara't per la matrícula").

   

  El dia de matrícula per cada grau està especificat al

  El primer dia de classes per GRETST/PARS i GREELEC serà el 12 de setembre de 2024.

  El primer dia de classes per GEF serà el 9 de setembre de 2024.

  Informació pels estudiants de GRETST/PARS i GREELEC:

  • Del 2 al 10 de setembre s'impartirà el seminari optatiu d'introducció a les matemàtiques (IMAT). Trobareu més informació, incloent l'horari dels diferents grups de classe, al següent enllaç
  • .

  Guia de matrícula online.

  Accés per l'eSecretaria / apartat "Matrícula" / "Automatrícula"

  FAQs

  Si no tens accés a un ordinador caldrà que envieu un correu electrònic a abans del dia de matrícula amb l’assumpte “No disposo d’ordinador per fer la matrícula” indicant-nos la situació que t'impossibilita a tenir accés a un ordinador i aportant les següents dades: NOM I COGNOM, número de DNI/NIE/Passaport, GRAU a matricular, TELÈFON de contacte (mòbil preferentment).

  Ens posarem amb contacte amb tu per donar-te una solució abans de la matrícula.

  Segueix les instruccions indicades als punts 1.Registra't abans de matricular-te i 2. Accedeix a l'eSecretaria per validar i completar les teves dades de la Guia de matrícula per a l'estudiantat de nou ingrés

  Consulta a l’eSecretaria / apartat “Matrícula” / “Condicions de matrícula” l’hora que et correspon fer la matrícula.

  Comprova que en el moment de registrar-te vas completar i validar les dades personals, autoritzacions RGPD i el compromís d'integritat acadèmica.

  Els estudis són a temps complet, només en el cas de que treballis o tinguis alguna situació especial pots demanar la dedicació temps parcial i només podràs matricular-te d’un màxim de 18 ECTS.

  L'autorització és automàtica i no cal aportar cap documentació. Si després vols sol·licitar un canvi de règim de dedicació, has de fer una sol·licitud justificada degudament per l’eSecretaria. Pots consultar els terminis al Calendari de matrícula i tràmits acadèmics.

  Si no surt cap grup en horari de matí és perquè les places s’han exhaurit. Si treballes pots fer una sol·licitud de canvi de grup per l’eSecretaria, pots consultar els requisits en aquest enllaç. És necessari aportar documentació que justifiqui el canvi.

  Si no has enviat la documentació necessària per a la nostra validació, en aquells casos que es detallen a l’apartat “Situacions que donen lloc a deduccions de la matrícula i documentació” has de realitzar el pagament com “entitat bancària” i no abonar l’import de matrícula. Envia la documentació en el termini de 3 dies a partir de la data de matrícula, a l’adreça de correu i una vegada validat podrem modificar l’import de la matrícula i si vols la forma de pagament.

  Si has demanat beca, aquesta et cobrirà els crèdits matriculats per primera vegada. Però hauràs d’abonar l’import de les taxes de matrícula.

  Per poder domiciliar la matrícula primer s’han d’incorporar les dades bancàries i penjar el document SEPA firmat digitalment o manual, escanejat a l’eSecretaria. Pots trobar com es gestiona al següent enllaç.

  Si no has realitzat aquest tràmit abans de la matrícula, has de marcar el pagament com a “entitat bancària” i no abonar l’import de matrícula. Penja el document SEPA a l'eSecretaria en el termini de tres dies després de la matrícula, i fes una instància tipus "altres instàncies de preus públics" a l'apartat instàncies de l'eSecretaria .

  Una vegada finalitzada la matrícula, rebràs un correu indicant que s’ha fet correctament, amb instruccions pel pagament i amb enllaç a l’eSecretaria on podràs descarregar o consultar la matrícula realitzada.

  Si necessites realitzar una modificació de la matrícula o sol·licitud de canvi de grup, trobaràs els terminis i com ho has de demana al Calendari de Matrícula i Tràmits Acadèmics.

  CHAT MATRÍCULA Contacta amb Secretaria Acadèmica ETSETB

   Per correu electrònic: secretaria.etsetb@upc.edu

   Per telèfon:

  • 93 401 6836
  • 93 401 6772