Comparteix:

Descomptes de matrícula (deduccions o gratuïtat)

Informació del tràmit

Abans de la matrícula comprova que a la teva eSecretaria que tens el descompte introduït:

  • Si està introduït; no cal que facis cap tràmit i només hauràs de comprovar al final de la matrícula que s'aplica el descompte corresponent.
  • No està introduït perquè es tracta d'una situació nova o per caducitat de la documentació aportada anteriorment, caldrà que adjuntis la documentació a la eSecretaria, apartat Entrada de documentació, on pots afegir els comentaris que creguis oportuns.

Cal que adjuntis escanejada la documentació acreditativa que et dóna dret al descompte.  Consulta a les Situacions que donen lloc a deduccions o gratuïtat la documentació que cal aportar.

Les següents situacions:

Ser víctima, cònjuge, fill o filla de víctima d’actes terroristes

Ser víctima de violència de gènere, fill o filla dependent

requereix la presentació de documentació de caràcter sensible i confidencial que no es pot fer arribar per mitjans electrònics, per la Llei de Protecció de dades. En aquests casos caldrà portar la documentació original a Secretaria Acadèmica de l'ETSETB sol·licitant CITA PRÈVIA

 

  • Carnets de Família Nombrosa caducats

Els carnets de Família Nombrosa caducats durant el període de confinament han estat prorrogats. Cada Comunitat Autònoma ha legislat el nombre de mesos que s'han prorrogat els carnets caducats. Si tens un carnet de Família Nombrosa de fora de Catalunya caldrà que quan ens adjuntis la documentació i ens posis la referència a la legislació de la Comunitat Autònoma on s'indica el nombre de mesos de pròrroga (número de resolució i data de publicació al Butlletí Oficial de la Província).

Termini 

Calendari de Tràmits acadèmics