Comparteix:

GRAUS. Matrícula d'estudiants NO NOUS

ABANS DE LA MATRÍCULA

 1. Configuració de l'ordinador (esecretaria). Preparatius.
  Tots els estudiants es matriculen online al quadrimestre de tardor. En el quadrimestre de primavera, per als plans anuals (grau de Física) no hi ha matrícula online, perquè han de matricular-se de tot l'any al quadrimestre de tardor, però sí que podran sol·licitar modificació de matrícula del quadrimestre de primavera en el període que establim al mes de febrer. Per a la resta de plans, la matrícula és online en ambdós quadrimestres. Abans del dia de la matrícula, heu d'assegurar-vos que teniu el següent:
   • Requeriments del Sistema (apartat Matrícula). Heu de validar-los.
   • Ordre de matrícula (apartat Matrícula). Se us assignarà el dia establert en aquesta pàgina, segons el grup al qual pertanyeu.
 2. Disponibilitat d'ordinadors a l'escola. Si no teniu un ordinador configurat, podreu realitzar la matrícula presencialment a la sala d’ordinadors de l’edifici B3 – Ricardo Valle segons el vostre ordre de matrícula. No és possible degut a les mesures preses per la COVID-19.
 3. Horaris/Grups: Horaris i dates dels exàmens finals, disponibles a Curs actual horaris de classe.
 4. Qüestionari OBLIGATORI de prematrícula.  (consulta el període a l'apartat Matrícula GRAUS - Estudiantat No Nou al Calendari de Tràmits Acadèmics) . Heu d'indicar les assignatures de les quals teniu previst matricular-vos en el següent qüestionari:
  • https://www.etsetb.upc.edu/serveis/estudiants/academica/questionari_prematricula/. La resposta al qüestionari és obligatòria, i aquells que no ho facin perdran la priorització en l'ordre de matrícula, passant a ser els últims.
   És molt important que contesteu a aquest qüestionari acuradament, per tal de poder fer una previsió ajustada dels grups de cada assignatura, i minimitzar així els problemes amb els que us pugueu trobar els dies de matrícula. Així i tot, la resposta no és vinculant, i per tant podreu fer canvis en el moment de la matrícula. 
   Abans de contestar el qüestionari, heu de tenir en compte els següents punts:
    • Quan acabeu de seleccionar les assignatures, heu de clicar a "REGISTRAR PREMATRÍCULA" (botó a la part superior o inferior, a la dreta). Un cop fet això, la resposta ja és vàlida, però podeu tornar a activar el qüestionari i fer canvis fins la data límit.
    • Si heu demanat (o teniu previst demanar) adaptació al nou grau, o canvi de grau, ho heu d'indicar al començar el qüestionari, per tal de què us surtin les assignatures del grau que cursareu el proper quadrimestre.
    • Podeu consultar els horaris de les assignatures a https://www.etsetb.upc.edu/info_sobre/estudis/curs_actual.html
    • En aquest qüestionari només heu de seleccionar assignatures. Els grups els triareu en el moment de la matrícula.
    • Les assignatures dels quadrimestres 3A a 4B dels graus TIC en extinció només tenen matrícula d'examen extraordinari (sense docència).
  • Grup TEMP. Si us surt a escollir el grup TEMP, aquí teniu la informació sobre el seu significat: Grup TEMP.
  • De què us podeu matricular: Normativa de matrícula i excepcions que es poden demanar . Aquí trobareu també l'explicació sobre prerequisits, corequisits i precorequisits.
 5. Consulta les situacions personals que impliquen reduccions en el preu de la matrícula i que s'han d’acreditar degudament a Reduccions de matrícula. Per aportar la documentació consulta Descomptes de matrícula (deduccions o gratuïtat)
 6. Domiciliació bancària (Afegir o modificar compte bancari) per domiciliar i fraccionar l'import de la matrícula cal l'ordre de domiciliació (SEPA). Només s'entrega un cop. Si no es canvien les dades bancàries, no cal tornar-lo a entregar mai més.
 7. Preus i beques. La informació sobre els preus i les beques la trobareu a Preus i beques.  NOTA IMPORTANT: els  estudiants que volen formalitzar una matrícula condicional de becari però no poden acreditar que reuneixen els requisits econòmics i/o patrimonials han de sol·licitar l'acreditació MATR. 

1. Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació (GRETST)

 • Períodes i ordre de matrícula (matrícula online segons l'ordre de matrícula assignat).
  • Període de matrícula GRETST:  (consulta el període a l'apartat Matrícula GRAUS - Estudiantat No Nou al Calendari de Tràmits Acadèmics).
  • L'ordre de matrícula de cada estudiant es podrà veure per esecretaria uns dies abans dels dies de matrícula (consulta la data de Publicació del rànquing/ordre de matrícula a l'apartat Matrícula GRAUS - Estudiantat No Nou al Calendari de Tràmits Acadèmics)
  • Estudiants que es canvien o adapten de grau dins de l'ESTETB: Es matricularan en el mateix període que tots els graus TIC. L'ordre de matrícula serà el corresponent als estudis de grau del que es prové (es podrà consultar en el nou expedient).  Recordeu que només en el cas de canvi de grau, cal haver d'haver demanat trasllat d'expedient intern per esecretaria  (>certificats). 
 • Prioritat horària: Pots sol·licitar prioritat horària en l'ordre de matrícula si compleixes algun dels casos especificats a Ordre de matrícula i prioritat horària.
   
 • Matrícula TFG: si voleu matricular el TFG, recordeu que prèviament heu d'haver estat assignats a un treball per la Intranet (pas A del següent enllaç: TFG graus TIC)

2. Grau en Enginyeria Física (GEF)

 • NOVETAT: La matrícula de GEF passa a ser cuatrimestral a partir del curs 2022-2023. A la matrícula que formalitzareu al Juliol de 2022 únicament matriculareu les assignatures que cursareu al quadrimestre de tardor del curs 2022-2023.
 • Períodes i ordre de matrícula (matrícula online segons l'ordre de matrícula assignat).
  • Període de matrícula GEF:  (consulta el període a l'apartat Matrícula GRAUS - Estudiantat No Nou al Calendari de Tràmits Acadèmics).
  • L'ordre de matrícula de cada estudiant es podrà veure per esecretaria uns dies abans dels dies de matrícula (consulta la data de Publicació del rànquing/ordre de matrícula a l'apartat Matrícula GRAUS - Estudiantat No Nou al Calendari de Tràmits Acadèmics)
 • Prioritat horària: Pots sol·licitar prioritat horària en l'ordre de matrícula si compleixes algun dels casos especificats a Ordre de matrícula i prioritat horària.

3. Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació (GREELEC)

 • Períodes i ordre de matrícula (matrícula online segons l'ordre de matrícula assignat).
  • Període de matrícula GREELEC:  (consulta el període a l'apartat Matrícula GRAUS - Estudiantat No Nou al Calendari de Tràmits Acadèmics).
  • L'ordre de matrícula de cada estudiant es podrà veure per esecretaria uns dies abans dels dies de matrícula (consulta la data de Publicació del rànquing/ordre de matrícula a l'apartat Matrícula GRAUS - Estudiantat No Nou al Calendari de Tràmits Acadèmics)
 • Prioritat horària: Pots sol·licitar prioritat horària en l'ordre de matrícula si compleixes algun dels casos especificats a Ordre de matrícula i prioritat horària.
 • Matrícula TFG: si voleu matricular el TFG, recordeu que prèviament heu d'haver estat assignats a un treball per la Intranet. Consulteu TFG graus TIC

4. Estudiantat de mobilitat

Estudiants de mobilitat "outgoing"

Abans de fer la matrícula, haureu de contactar amb la unitat de mobilitat (). Per les assignatures a cursar aquí es regiran pel mateix ordre i període de matrícula online que la resta d'alumnes de cicles i graus.

5. Modificació de matrícula

La informació sobre la modificació de matrícula i la devolució dels diners (només possible en certs casos) la trobareu a: Modificació de matrícula (enllaç).