Comparteix:

Excepcions a la normativa de matrícula

De què us podeu matricular. 

Normativa. De què us podeu matricular:

Tipus d'excepcions i com demanar-les


Quan voleu matricular o deixar de matricular assignatures en contra del que diu la normativa, ho heu de fer per esecretaria. Heu d'escollir els tràmits que us indiquem a continuació (segons el tipus d'excepció):

 • a. Poder matricular assignatures

  1. Prerequisits, corequisits i precorequisits
   • Què són
    • ‘A Prerequisit de B’: Per matricular-se de la unitat B cal haver obtingut un 4 o més a la unitat A.
    • ‘A Corequisit de B’: Per matricular-se de la unitat B cal haver obtingut un 4 o més a la unitat A o estar-hi matriculat.
    • ‘A Precorequisit de B’: Per matricular-se de la unitat B cal haver matriculat anteriorment la unitat A. En cas que s’hagi obtingut un 4 o més a la unitat A es pot matricular B sense problemes. Si s'ha suspès la unitat A amb menys de 4, passarà a convertir-se en corequisit de B.
   • On estan llistats: 
    • GRETST. La majoria de requisits són precorequisits (és a dir: es converteixen en corequisits només havent-les cursat abans). Trobareu la taula de requisits en aquest enllaç:

    • GREELEC. La majoria de requisits són prerequisits. Trobareu la taula de requisits en aquest enllaç:

  2. Matricular assignatures de segon amb assignatures de la Fase Inicial (FI).
   • Quines són les limitacions de la normativa per fer això:
    • El màxim d'ECTS a matricular són 30 (comptant com a crèdits matriculats també els compensables de la FI, encara que no es matriculin).  
   • Com sol·licitar excepcions: dins d'instàncies>matrícula>poder matricular assignatures d'https://esecretaria.upc.edu
  3. Matricular més del màxim de crèdits permès fora de la FI. A graus són: 36. Dins d'https://esecretaria.upc.edu, escolliu “poder matricular assignatures” i poseu a l'apartat EXPOSO el número de crèdits TOTAL que voleu matricular. 
  •  b. Poder NO matricular assignatures (GRETST i GREELEC)

    1. Matricular una assignatura nova sense matricular una assignatura obligatòria suspesa amb una nota inferior a  4

     Per normativa, si matriculeu assignatures que no heu matriculat abans, heu de matricular les obligatòries que heu cursat i suspès amb menys de 4.
     Per demanar excepcions a aquesta normativa, dins d'
     https://esecretaria.upc.edu, >instància> sol·licitud>matrícula>poder no matricular assignatures. Escolliu en el camp corresponent l'assignatura suspesa amb menys de 4 que no voleu matricular, i indiqueu a EXPOSO de quina assignatura nova us voleu matricular.
      

    2. Matricular una assignatura sense matricular una assignatura obligatòria d'un quadrimestre anterior
     Per normativa, esteu obligats a matricular totes les obligatòries no cursades o suspeses amb menys de 4 de nivells anteriors a les assignatures que matriculeu. En graus, per matricular assignatures optatives (excepte seminaris), heu de tenir matriculades o qualificades amb més de 4 totes les assignatures fins al 3A. Mireu el vostre pla d'estudis (
     plans d'estudis). 
     Per demanar excepcions a aquesta normativa, dins d'
     https://esecretaria.upc.edu, >instància> sol·licitud>matrícula>poder no matricular assignatures . Escolliu en el camp corresponent les assignatures que no voleu matricular, i indiqueu a EXPOSO de quina assignatura posterior us voleu matricular.

   Diferents estats de tramitació. Comentaris

   Un cop feta la sol•licitud, podeu veure el seu estat a 'instàncies>les meves instàncies' d'https://esecretaria.upc.edu. Els diferents estats en què es pot trobar una sol•licitud són:

   • Pendent de registre”. Ens ha arribat però encara no l'hem pogut tractar.
   • Registrada pendent de resoldre”. L'hem registrat junt amb moltes altres i està pendent de la resolució per part de la Cap d'Estudis.
   • Proposta de resolució”. Hi ha tres possibilitats “proposta concedida”, “proposta denegada”, “proposta pendent”. En aquest cas, normalment hi ha algun comentari. Per exemple, perquè porteu alguna documentació (com el full del tutor en el cas dels estudiants de grau). El comentari està a la icona “detalls”, a la dreta del tot de la pantalla. Si no la veieu perquè està fora de la pantalla, podeu moure-us amb la barra de desplaçament d'esquerra a dreta.

   Resolució de la sol•licitud

   La resolució la trobareu a "instàncies>les meves instàncies" dins la eSecretaria.

   Llegiu els comentaris que deixem
   . És necessari que llegiu el comentari, tant si la sol•licitud es “denegada” com si és “concedida”.


   La resolució positiva pot comportar o no la modificació de matrícula
   . La resolució indicarà si es concedeix o no l'excepció. Si es concedeix l'excepció, executarem la modificació o bé us demanarem al text de la resolució que feu una sol·licitud de modificació de matrícula.

   Abans de fer la sol•licitud de modificació de matrícula, llegiu-vos el procediment per demanar-la (si us és igual el grup, deixeu-ho clar al final de l'apartat EXPOSO, etc)

   Terminis

   Consulta el Calendari de Tràmits Acadèmics