Master in Cybersecurity

Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

Master's degree in Cybersecurity

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB)

Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB)

El master's degree in Cybersecurity (web del màster) (màster universitari en Ciberseguretat) té com a missió oferir una formació sòlida en l'àmbit de la seguretat de la informació, amb una àmplia base científica, per aportar a la societat professionals molt especialitzats en els camps de la protecció de les dades, la protecció de les infraestructures i la protecció de les aplicacions.
Durada i inici
1 curs acadèmic, 60 crèdits ECTS. Inici: setembre
Horaris i modalitat
Presencial
Preus i beques
Preu aproximat del màster sense altres despeses addicionals (no inclou taxes acadèmiques de caràcter no docent ni expedició del títol):
1.660 € (6.331 € per a no residents a la UE).
Més informació sobre preus i pagament de la matrícula
Més informació de beques i ajuts
Idiomes
Anglès

Informació sobre l'ús de llengües a l'aula i els drets lingüístics de l'estudiantat.

Lloc d'impartició
Títol oficial
Títol oficial
Requisits generals
Requisits acadèmics d’accés a un màster
Requisits específics

Per accedir al màster s'exigeix el nivell B2 d'anglès, que s'ha d'acreditar en el moment de formalitzar la matrícula.


Accés directe

El perfil recomanat per accedir a aquest màster és el següent:

 • Grau en Ciències i Tecnologies de Telecomunicació.
 • Grau que habiliti per a l'exercici de la professió d'enginyer tècnic de telecomunicació:
 • Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals.
 • Grau en Enginyeria de Sistemes Electrònics.
 • Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació.
 • Grau en Enginyeria Telemàtica.
 • Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació.
 • Grau en Enginyeria Informàtica.
 • Enginyeria de Telecomunicació.
 • Enginyeria Informàtica
Complements formatius

Es considera possible però excepcional l'entrada d'estudiants amb altres titulacions de les que s'especifiquen en el perfil d'ingrés recomanat.

En aquestes situacions excepcionals, la Comissió Acadèmica del màster podrà estudiar el cas i permetre l'accés de l'estudiantat amb algun complement de formació fora dels 60 ECTS del màster.

En aquest cas, els complements formatius que l'estudiant hagi de cursar hauran de correspondre als dels graus dels centres sol·licitants i com a màxim podran equivaler a 10 ECTS.

El nombre de crèdits i les assignatures que s'hagin de cursar variarà segons la titulació d'ingrés, ja sigui de grau o de l'ordenació d'estudis anterior, i de les competències acadèmiques prèvies de l'estudiant reflectides en el seu expedient acadèmic.
Criteris d'admissió
El Comitè Acadèmic s'encarrega de les decisions sobre l'admissió dels candidats. Els criteris són: informació acadèmica (50%), currículum i experiència professional (40%) i motivació (10%).

Els detalls dels criteris són els següents: Informació acadèmica:
 • Qualificació mitjana final per al grau que brinda accés al màster.
 • Rànquing de la universitat que emet el títol anterior, usant les classificacions més comuns (per exemple, ARWU, QS World University, etc.)
 • Rendiment acadèmic en el títol anterior.
Currículum i experiència professional:
 • Idoneïtat del títol previ del candidat. Els títols de títols de grau en disciplines en el camp de la informàtica o la ciència i la tecnologia de les telecomunicacions preferències preferencials.
 • Experiència en projectes d'innovació i recerca.
Motivació
 • Currículum i carta de motivació del candidat.
Places
44
Preinscripció
Període de preinscripció obert.
Termini previst: fins al 01/07/2024.
Com es formalitza la preinscripció?
Admissió i matrícula
Com es formalitza la matrícula?
Legalització de documents
Els documents expedits per estats no membres de la Unió Europea ni signataris de l’Acord sobre l’espai econòmic europeu han d'estar legalitzats per via diplomàtica o amb la postil·la corresponent.
Consulta els indicadors de qualitat de la titulació al portal d'Estudis Universitaris de Catalunya de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. Podràs conèixer, entre d’altres, els resultats de l’avaluació dels estudis, el grau de satisfacció de l'estudiantat, o les dades d’inserció laboral dels titulats i titulades.
Més informació

Versió per imprimir

Inicia la preinscripció

Sol·licita informació

Type

Descarrega la publicació

diptic