Vés al contingut (premeu Retorn)

Reconeixement d'activitats d'extensió universitària. GRAUS

Informació general

Als plans d'estudis dels Graus TIC es poden reconèixer fins un màxim de 6 crèdits ECTS per extensió universitària. En cas d'optar per aquesta opció, el nombre total de crèdits reconeguts, sempre ha de ser un nombre sencer i s'inclou dins dels crèdits optatius del corresponent pla d'estudis.

 

Normativa aplicable i oferta d'activitats per a tota la UPC


Al següent enllaç trobareu la normativa aplicable i les seves modificacions, així com l'oferta d'activitats susceptibles de ser reconegudes a tota la UPC (esports, etc.): Normativa i oferta d'activitats a reconèixer.

Idiomes


Si es volen reconèixer crèdits pel mateix idioma que s'acredita com a 3ª llengua, és necessari haver obtingut un nivell superior al B2.1 del Marc de Referència Europeu de les llengües.

Trobareu informació detallada, a més de la taula de reconeixement d'idiomes, al següent enllaç: Informació nivells i taula de reconeixement d'idiomes.

IMPORTANT: El certificat d'idiomes s'haurà d'haver obtingut simultàniament amb els estudis.

Al darrer apartat trobareu el procediment per reconèixer els crèdits.


Oferta d'activitats de l'ETSETB


L'ETSETB és responsable de les següents activitats

Itineraris Nom activitat Detall crèdits
Programa cultural I


Cursos de formació dins de l'àmbit TIC
Realització de cursos com: Iniciació a la Robòtica (AESS), Introducció a Android (JEDI), cursos TIC (BEST), Workshop The ICT 4D Applied (AUCOOP), Introducció A Blender (IEEE), etc.
Mínim a reconèixer: 2 ECTS per quadrimestre
Màxim: 6 ECTS
Hores ECTS
1 a 15 0,5*
16 a 30 1
31 a 45 1,5*
46 en endavant 2
Activitats de desenvolupament personal i professional dins l'àmbit TIC (1)
 • Suport a les activitats de col·laboració amb les associacions.
 • Assistència a activitats del Fòrum, Week Engineering Competition WEC (BEST), Jornades de Conferències, Workshops, etc.
Mínim a reconèixer: 1 ECTS per quadrimestre
Màxim: 6 ECTS
Activitats de desenvolupament personal i professional dins l'àmbit TIC (2)
 • Suport a les activitats de col·laboració amb les associacions.
 • Assistència a activitats del Fòrum, Week Engineering Competition WEC (BEST), Jornades de Conferències, Workshops, etc.
Mínim a reconèixer: 2 ECTS per quadrimestre
Màxim: 6 ECTS
Programa cultural III Participació en concursos com, per exemple, hackathons, concursos d'apps, concursos que organitzen les empreses amb la cooperació dels estudiants de les associacions, etc. 1ECTS (nacionals)
2ECTS (internacionals)
Responsabilitat social i mentoria

Acollida estudiantat de nou accés: participar en el programa de mentoria per a l'acollida d'estudiantat de nou accés

2 ECTS (60 h)
Representació en òrgans de govern institucionals UPC


Membre de la DAT participant en comissions/activitats de centre o campus
Membre durant un any acadèmic i assistència almenys al 80% de les reunions
Mínim a reconèixer: 1 ECTS
Màxim: 6 ECTS
(de 0,5 a 1 per any acadèmic)
 • Delegats de curs:
  • 0,5*/quadrimestre
  • Màxim 4 ECTS
 • Participació en comissions (CP, CA, etc): 0,5*/any
Delegat de centre
Delegat durant un any acadèmic
Mínim a reconèixer: 1 ECTS
Màxim: 6 ECTS
 • 1 per any acadèmic
Junta de l'ETSETB, Junta de Departament o Claustre Universitari
Membre durant un any acadèmic i assistència almenys al 80% de les reunions
Mínim a reconèixer: 1 ECTS
Màxim: 6 ECTS
 • 0,5 ECTS* per any acadèmic (Tant si és membre dels dos òrgans com si és d'un dels dos).
Comissions de seguiment de la qualitat de les titulacions al centre
Membre durant un any acadèmic i assistència almenys al 80% de les reunions
Mínim a reconèixer: 1 ECTS
Màxim: 6 ECTS
 • 0,5 ECTS* per any acadèmic.
 • Si ha fet el curs de qualitat per estudiantat que la UPC organitza conjuntament amb l'AQU, es reconeixeran 1,5 ECTS.*
Mobilitat

Mobilitat internacional


(veure Durant l'estada. Reconeixement de 3 crèdits d'extensió universitària)

3 ECTS per quadrimestre
Màxim: 6 ECTS.


* No es reconeix un número decimal de crèdits ni es reconeixen menys crèdits que el mínim establert per a cada bloc (especificat a la columna dreta d'aquesta taula). Les activitats s'han d'acumular a d’altres activitats del mateix bloc, per tal de complir amb aquesta norma.

Procediment i terminis

 • Totes les activitats excepte reconeixement d'idiomes
  1. Prèviament al reconeixement de crèdits per extensió universitària, les activitats susceptibles de reconeixement seran introduïdes al sistema per part de la unitat responsable (Centre Docent, Departament, Servei d’esports, etc..) qui s'encarregarà de que la informació sobre els estudiants que l'han realitzat aparegui a la secretaria electrònica. Podreu comprovar-ho a esecretaria, dins de l'apartat "Reconeixement d'activitats".
  2. Quan esteu al darrer quadrimestre de la carrera, podreu sol·licitar el reconeixement dins del lloc indicat a l'apartat anterior. No us caldrà aportar cap certificació i es pot fer en qualsevol moment de l'any (sempre i quan la unitat responsable hagi introduït l'activitat al sistema).
  3. Un cop sol·licitat el reconeixement, trobareu el pagament pendent a "impresos i pagaments" de la secretaria electrònica. Podeu fer 2 còpies del pdf i anar a pagar en efectiu al banc o pagar des d'allà mateix amb Visa o Mastercard
 • Reconeixement d'idiomes. El procediment en aquest cas es diferent, ja que haureu de presentar documentació:
  1. Lloc: Secretaria Acadèmica de l'edifici B3-Ricardo Valle
  2. Terminis. Com en els altres casos, s’ha de demanar en el darrer quadrimestre de la carrera, però en aquest cas, a més, dins d’aquests períodes:
   • Del 15 de març al 15 d'abril
   • De l'1 al 31 d'octubre
   • Sempre en el darrer quadrimestre de la carrera
  3. Documentació: Original i la fotocòpia del certificat d'assoliment de nivell d'idioma (vegeu l'apartat d'idiomes, més amunt en aquesta pàgina).
   IMPORTANT: El certificat d'idiomes s'haurà d'haver obtingut simultàniament amb els estudis