Vés al contingut (premeu Retorn)

Preus i Beques de matrícula (Graus)

Informació general de preus i beques

Informació general de beques i preus la podeu trobar a https://www.upc.edu/sga/ca/Beques


Decret de preus

Els preus publicats per la Generalitat per a totes les universistats públiques es troben a Decret de Preus.

Beca General del Ministeri (MECD) - per a graus i màsters
Per a l'obtenció de la beca general del Ministeri (MECD) trobareu informació a

Matrícula condicional de becari (descompte abans de la resolució de la beca): Si voleu tenir el descompte de becari (exempció de pagament de crèdits) en el moment de la matrícula, haureu d'obtenir, si escau, les acreditacions necessàries abans de la matrícula.
IMPORTANT: És necessari, per no haver de pagar els crèdits matriculats,  sol·licitar la beca i tenir-la concedida. En cas contratri, s'haurà de pagar la matrícula.

Beques de l'AGAUR: beca Equitat i acreditació MATRC

La informació sobre les beques equitat la trobareu a http://www.upc.edu/sga/ca/Beques/BequesAgaur/BecaEquitat

Desglossament de preus de la matrícula i descomptes.

El preu de la matrícula s’explica a https://www.upc.edu/sga/ca/matricula/preus/copy_of_coeficients-destructura-docent-nova#altres.

En cas de segones, terceres, (i altres) convocatòries, el preu del crèdit s’encareix. En el decret de preus s’indica quin és el recàrrec corresponent.

 

Preu dels certificats, títols i taxes de trasllat

Informació sobre el preu dels certificats, del títols i altres taxes a https://www.upc.edu/sga/ca/matricula/preus


Formes de pagament

Les formes de pagament les teniu detallades a http://www.upc.edu/sga/ca/matricula/pagament-de-la-matricula

Convocatòria d'ajuts al pagament de la matrícula en cas de causa sobrevinguda

Es tracta d'una convocatòria que concedeix ajuts econòmics a estudiants amb circumstàncies personals sobrevingudes (pèrdua del lloc de treball, embargaments, desnonaments o fets similars), de forma que puguin progressar en els seus estudis.

Convocatòria a Ajuts-circumstancies-sobrevingudes.

Les persones interessades han de formalitzar una sol·licitud on acreditin específicament la naturalesa de la situació sobrevinguda (atur, desnonament, etc...), a més del compliment dels requisits establerts. La convocatòria roman oberta fins esgotar el fons econòmic assignat i es preveuen resolucions mensuals.