Comparteix:

Modalitats de patrocini i mecenatge

L’ETSETB te com un dels seus objectius prioritaris relacionar el capital humà de la universitat amb el de les organitzacions que ens fan confiança, construint conjuntament projectes de recerca, innovació i una imatge social de prestigi a través de l'aliança universitat - empresa i alhora poder donar resposta a necessitats de compromís social i ètic.

 

Aquesta col·laboració és pot concretar en: 

Patrocini: És una eina de comunicació corporativa, que forma part de la política comunicativa de les organitzacions, de la seva estratègia i és un element de la gestió empresarial. A canvi l'entitat col·laboradora té una situació privilegiada i una major visibilitat dintre la comunitat universitària i es produeix una sinergia positiva amb l'associació de marques.

Pot ser patrocinable:

 

Donacions: Sosteniment financer que s'aporta a la universitat per a l'exercici de les activitats per les quals ha estat creada, sense cap contrapartida per a l'entitat beneficiària. El seu tractament fiscal preveu deduccions en l'impost de societats per a persones jurídiques (35% en els cas de donacions a universitats, més un 5% addicional derivat de la disposició 18 transitòria de la Llei d'Universitats) o en l'IRPF per a persones físiques (25% de l'import donat). Les donacions estan emparedes per l'article 20 de la Llei 49/2002).

Si esteu interessats en rebre més informació i/o concertar una entrevista amb nosaltres podeu contactar-nos en l'e-mail: empreses.etsetb@upc.edu