Comparteix:

Premis i beques empresa

Els Premis i Beques Empresa són aquells atorgats per empreses i entitats amb l'objectiu de premiar i reconèixer l'esforç, la dedicació i el talent del millor estudiantat de l'ETSETB-UPC.

Des de l’ETSETB-UPC volem agrair tot l’esforç que fan les entitats col·laboradores i patrocinadores, premiant aquests estudiants, permetent les activitats formatives complementàries i la inserció laboral de l'estudiantat i dels titulats.

La relació de Premis i Beques d'Empresa pot esdevenir modificada en qualsevol moment del curs acadèmic per part de les empreses i entitats patrocinadores, tant pel que fa a l'increment del nombre de premis a atorgar o a la seva cancel·lació total o parcial, com respecte a qualsevol altra modificació que pugui produir-se. Si es dóna qualsevol d'aquestes situacions, l'ETSETB, en cap cas, esdevindrà responsable.

 

Presentació Convocatòria curs 2023-2024

ES RECOMANA CONSULTAR AQUESTA PÀGINA PERIÒDICAMENT JA QUE ES PODEN AFEGIR NOVES BEQUES O PREMIS

 • Lliurament dels Premis i Beques

El lliurament oficial dels premis es farà dins de la Jornada Teleco Innova el 15 de maig de 2024

 • Import dels premis

Podeu consultar el detall dins de cada apartat. El moment de l'ingrés de l'import variarà en funció de la naturalesa del premi o beca. L'import d'aquests premis pot estar subjecte a una retenció de l'IRPF.

 

Beques per als Màsters curs 23-24

Per optar a les beques heu de mirar les bases i terminis de la beca.

 

 • Beques Fòrum Telecos UPC

Nombre de beques: 2

Dotació per beca: 2.500 euros

Beca destinada als màsters MET i MEE

Bases i Formulari

Termini de presentació: 26 d'abril del 2024

Beques per als Graus curs 23-24

 • Beca Equitat ETSETB

Nombre de beques: 1

Dotació beca: L'import serà de 2.000 euros.

Requisits: Ser estudiant de l’ETSETB, i destinada a aquells estudiants/es que hagin formalitzat la matrícula en el Programa Acadèmic de Recorregut Successiu (PARS) en el primer semestre acadèmic del curs 2023-24.

La documentació s’ha d’enviar, per mail, a la Unitat de Suport Institucional i Relacions Externes a l’adreça: convenis.etsetb@upc.edu

Termini de presentació: 26 d'abril de 2024

Bases beca

 • Becad'Excel·lència

Nombre de beques: 1

Dotació beca: l'import serà de 2.000 euros

Requisits: Ser estudiant de l'ETSETB i destinada a aquells estudiants/es que hagin formalitzat la matrícula en el Programa   Acadèmic de Recorregut Successiu (PARS) en el primer semestre acadèmic del curs 2023-24.

No cal presentar sol.licitud atès que la beca s'atorga a l'estudiant/a que hagi obtingut el millor expedient acadèmic en el primer semestre del curs 2023-24

 •  Beca Paritat ETSETB

Nombre de beques: 1

Dotació beca: l'import serà de 2.000 euros

Requisits: Ser estudiant de l'ETSETB i destinada a aquells estudiants/es que hagin formalitzat la matrícula en el Programa   Acadèmic de Recorregut Successiu (PARS) en el primer semestre acadèmic del curs 2023-24.

No cal presentar sol.licitud atès que la beca s'atorga a l'estudianta que hagi obtingut el millor expedient acadèmic en el primer semestre del curs 2023-24Premis als millors expedients del curs 22-23

L'estudiant/a no ha de realitzar cap acció, el programa de Gestió Acadèmica traurà els corresponents llistats amb els rànquings de la promoció i l'escola informarà directament als interessats/des.

 • Menció en Sistemes Audiovisuals (GRETST)
 • Menció en Sistemes de Telecomunicació (GRETST)
 • Menció en Sistemes Telemàtics (GRETST)
 • Enginyeria Electrònica de Telecomunicació
 • Màster en Enginyeria Electrònica (MEE)
 • Màster en Enginyeria de Telecomunicació (MET)
 • Màster en Tecnologies Avançades de Telecomunicació (MATT)

Entitats patrocinadores:


"Càtedra Telefònica - UPC"
                           

 

Premis als millors TFM / TFG del curs 22-23

Poden optar els qualificats amb millor nota en el seu TFG o TFM durant el curs 2022-23 .Aquells que continguin una clàusula de confidencialitat NO seran considerats per als premis..El programa de Gestió Acadèmica traurà els corresponents llistats i una comissió formada per membres de l'empresa patrocinadora i pel subdirector de Relacions amb les Empreses escolliran els premiats. L'Escola informarà directament als guanyadors/es.

Millor TFM del Màster de Ciberseguretat

Patrocinat per 

Dotat amb 500 euros

Millor TFM en Enginyeria de Telecomunicació

Patrocinat per   

Dotat amb 500 euros