Comparteix:

Ús de les Aules Informàtiques

AulaAssignatures i Coordinadors
A2S103

- Projectes Avançats d'Enginyeria (PAE)

- Software de Comunicacions (Coord. Joan Carles Cruellas)

A2S105

- Fonamets d’Ordinadors (Coord. Beatriz Otero)

- Mètodes Numèrics i Computacionals 1 (Coord. Álvaro Meseguer)

- Una Introducció Pràctica al Matlab (Coord. Antoni Gasull)

- Àlgebra Lineal, Codis Lineals i Esquemes de Compartició de Secrets (Coord. Germán Sáez)

- Comunicacions Multimedia (Coord. Jordi Mata)

- Transport, Control i Gestió a Internet (Coord. José Luis Muñoz)

A2S106

- Teoria del Senyal (Coord. Antonio Pascual)

- Programming for Multimedia Applications (Coord. Jaime Delgado)

- Transmissió per Cable (Coord. Joan Manel Gené)

A2S107

- Mètodes Numèrics i Computacionals 2 (Coord. Álvaro Meseguer)

- Programming for Multimedia Applications (Coord. Jaime Delgado)

- Sistemes d'Observació de la Terra i Teledetecció (Coord. Adriano Camps)

- Remote Sensing for Earth Observation (Coord. Antoni Broquetas)

A2S108

- Programació Orientada a Objectes (Coord: Joan Carles Cruellas)

- Deep Learning for Artificial Intelligence (DLAI)

A2S109

- Mètodes Numèrics i Computacionals 2 (Coord. Álvaro Meseguer)

- Phisycs of Fluids (Coord. Álvaro Meseguer)

- Teoria del Senyal (Coord. Antonio Pascual)

- Estadística (Coord. Josep Maria Aroca)

A2S110

Projectes Avançats d'Enginyeria (PAE)

- Mètodes Numèrics i Computacionals 2 (Coord. Álvaro Meseguer)

 

B3S101 - Lliure Accés