Comparteix:

Laboratoris TSC

Localització dels laboratoris

 

 

 

Usos dels Laboratoris

D3 001

Microones (micros)

Antenes (antenes)

D3 006

Ones electromagnètiques (onele)

Radiació i propagació (rp)

D4 001

Introducció a les comunicacions (icom)

Senyals i sistemes (ssis)

D4 005

Circuits i sistemes lineals (csl)

Introducció a les comunicacions (icom)

Senyals i sistemes (ssis)

D4 115

Laboratori de comunicacions mòbils (lcm)

Laboratori de comunicacions sense fils (wlab)

D4 211

Matlab: fonaments i/o aplicacions (mlab)

D5 001

Comunicacions òptiques (comopt)

D4 004

Acústica i electroacústica (ae)

Processament d'imatge i vídeo (piv)

Codificació de continguts audiovisuals (ccav)

Processament d'àudio i veu (pav)

D5 005

Acústica i electroacústica (ae)

Processament d'imatge i vídeo (piv)

Codificació de continguts audiovisuals (ccav)

Processament d'àudio i veu (pav)

Tecnologia i producció audiovisual (tpa)

Projecte avançat d’enginyeria de sistemes audiovisuals (paesav)

D5 007

Projecte avançat d’enginyeria de sistemes audiovisuals (paesav)

D5 010

Sistemes de comunicacions mòbils 5g (5gmcs)

Comunicacions digitals (dc)

Optimització convexa aplicada (aco)

D5 S105

Tecnologia i producció audiovisual (tpa)

Projecte bàsic d'enginyeria (pbe)

Laboratori de Càrregues Útils i Petits Satèl·lits
Nanosatlab

 

Descripció dels Laboratoris

En els laboratoris de TSC s’hi duen a terme un ampli ventall de pràctiques en diferents àrees. A tall d’exemple, es poden esmentar pràctiques com:

Mesura de un filtre de telefonia mòbil (amb l’Analitzador de xarxa Agilent E5062A)
Mesura de soroll de un amplificador (amb l’analitzador de soroll Agilent N8972A 
Mesura d’antenes a la càmera anecoica

 

Mesura d’espectre de TV Satèl·lit Digital (amb mesurador de camp PROMAX PROLINK-4) 
Mesures de senyals de TV i Radio, terrestre i satèl·lit, analògica i digital amb el demostrador d’Instal·lacions Comuns de Telecomunicacions
Mesura de làsers amb l’analitzador d’espectre òptic ANRITSU MS9001B1 

 

Mesura de reflexió de fibres òptiques
amb el reflectometre òptic OTDR TEKTRONIX TFP2A

 

Cada laboratori es composa en general de 10 llocs de treball, amb diferent equipaments en funció de l’àmbit d’assignatures que s’hi desenvolupen. Alguns exemples de vistes de laboratori son:


Vista dels llocs de treball al laboratori bàsic de comunicacions. Cada lloc inclou analitzador d’espectres, freqüencímetre, font d’alimentació, generador de funcions i senyal i ordinador.

Vista dels llocs de treball a un dels laboratoris de comunicacions, que inclou oscil.loscopi, mesclador/amplificador, generador de funcions i ordinador amb tarja DSP (Digital Signal Processor).

Vista del laboratori de TV. Lloc de treball composat d’ordinador i descodificador de televisió digital terrestre.