Normativa General per Unitats Estructurals de la UPC

Lloguer d'espais de l'ETSETB per a cursos, congressos i jornades organitzats per Unitats Estructurals de la UPC

A partir de l'aprovació d'aquesta normativa, la reserva d'ús dels espais de l'ETSETB per a cursos, congressos, jornades, etc., estaran subjectes a les tarifes de lloguer d'aules que consten en el pressupost de la UPC. Quan la reserva sigui feta per una unitat estructural de la UPC, s'aplicaran les tarifes amb un descompte del 50%, sempre i quan la Unitat que organitzi els esdeveniments cobri drets d'inscripció.  En cas contrari, la cessió serà gratuïta.

Les despeses addicionals que puguin generar-se (subministraments, serveis diversos, neteja, vigilància, etc) aniran a càrrec del sol·licitant.

Quan es vulgui fer una reserva, es sol·licitarà el preu d'inscripció a l'acte, i en cas de no estar fixat cap preu, es demanarà la corresponent justificació.

Es podran fer reserves amb dotze mesos d'anticipació, com a màxim i amb una setmana d'antelació, com a mínim. La direcció es reserva el dret de cancel·lació.

Aquesta mesura s'ha aplicat a tots els espais disponibles al Campus Nord per ajudar al manteniment dels espais, equips, etc., de les sales i aules.