Comparteix:

Reserva d'aules docents

Descripció

Des de l'Àrea de Planificació i Estudis es reserven aules i laboratoris per a la docència reglada, per a la recuperació de classes de teoria, controls parcials i examens finals.

Per utilitzar aquest servei contacteu, via correu electrònic, amb el personal de l'Àrea.

Nota: Aquest servei és d'ús exclusiu per PDI

Àrea de Planificació i Estudis

  • Adreça: Campus Nord, edifici B3, Planta Baixa Despatx 002
  • Telèfon: 93 401 18 36 (Rita García)  934015877 (Cindrela Sambró)
  • E-mail:  planificacio.estudis.etsetb@upc.edu

 

Podeu consultar informació relativa a les aules i capacitats dels Aularis al Campus Nord de la UPC a: