Comparteix:

Adaptació al màster d'Enginyeria Electrònica

Normativa (taules d'adaptació)

Les taules d'adaptació les podeu consultar a la Normativa de màsters MET i MEE - enllaç.
 

Requisits:

 

  • Només es podran adaptar a màster les persones amb titulació universitària (tècnica o superior) i tinguin estudis parcialment cursats de segon cicle d'Enginyeria Electrònica (pla 92) o del Màster en Enginyeria Electrònica extingit (pla 2009), podeu veure les taules d'adaptació a les General Regulations for Masters MET and MEE.
  • Per l'adaptació del Màster en Enginyeria Electrònica de 120 crèdits (pla 2013) al Màster en Enginyeria Electrònica de 90 crèdits (pla 2022) podeu consultar les taules d'adaptació en aquest enllaç.

 

Sol·licitud d'adaptació a MEE13 (120 crèdits):

Podeu fer la sol·licitud a través de la Seu Electrònica de la UPC, escollint el tràmit Instància al Director/Directora, Degà/Degana per temes acadèmics.


Sol·licitud d'adaptació a MEE22 (90 crèdits):

Podeu accedir a la sol·licitud a traves de la e-Secretaria, a l'apartat Instàncies, que s'activarà en el termini establert. La resolució es publicarà al tauler electrònic de la intranet de l'ETSETB i la podreu veure també, individualment a "llistat de tràmits" d'e-secretaria.


Condicions Acadèmiques de l'adaptació:

L'adaptació és un tràmit que no té taxa econòmica associada i les assignatures adaptades a l'expedient de destí es traspassen sense cost econòmic associat.

Normativa de permanència:

  • 1er any: els crèdits adaptats es tenen en compte per la permanència de 1er any acadèmic.

Places 2022-2023

Il·limitat

Terminis per matrícula primavera 2022-2023