Comparteix:

GRAU. Doble menció

Els estudiants del GRETST poden cursar dues mencions. La primera s'escull en el moment d'automatricular-se, una vegada superats 126 ECTS, sense necessitat de realitzar cap tràmit previament.
L'estudiant pot sol·licitar matricular-se d'una segona menció (com preveu el punt 2.4.7 NAGRAMA) , sempre que ho faci abans de la matrícula del TFG.

Per fer-ho, cal que en els terminis indicats al calendari de tràmits acadèmics, a través de E-SECRETARIA > Instàncies > Sol·licitud> Altres), demanar quina segona menció es vol cursar. Una vegada resolta la petició favorablement, l’estudiant es podrà automatricular en l’ordre assignat.