Acreditació de la tercera llengua. GRAUS

La competència en tercera llengua cal assolir-la com a màxim abans d'obtenir el títol de grau.

L'escola et recomana que obtinguis un certificat de nivell B2.2 o superior per haver superat un curs o un examen d'un organisme reconegut (consulta la Taula de certificats acreditatius), preferentment en anglès, atès que a més d'assolir la competència en tercera llengua et caldrà:

  • per sol·licitar una estada de mobilitat al grau
  • per accedir a un màster de l'ETSETB

Supòsits en què es pot acreditar la tercera llengua

Pots consultar altres supòsits per acreditar la tercera llengua al següent enllaç: Assolir la competència en una tercera llengua.

Terminis i procediment de sol·licitud

Si disposes del certificat del nivell B2.2 o superior amb signatura digital, pots fer la sol·licitud d'acreditació de la competència genèrica en tercera llengua a través de la Seu Electrònica de la UPC, on caldrà que indiquis que sol·licites assolir la competència genèrica en tercera llengua i adjuntis el certificat del nivevell B2.2 amb signatura digital.

Si disposes del certificat del nivell B2.2 o superior amb signatura manuscrita, caldrà que escanegis el document i el presentis en la sol·licitud d'acreditació de la competència genèrica en tercera llengua a través de la Seu Electrònica de la UPC, on caldrà que indiquis que sol·licites assolir la competència genèrica en tercera llengua.


El termini per sol·licitar l'acreditació de la tercera llengua a l'ETSETB és en el moment de la primera matrícula dels estudis de grau o tant aviat com disposis del nivell B2.2 o superior.

Tant aviat com es gestioni la teva sol·licitud es reflectirà al teu expedient acadèmic l'assoliment de la competència en tercera llengua i se't comunicarà la finalització del tràmit.

 

Normativa de referència

L'acreditació de la tercera llengua està regulada a la Normativa Acadèmica dels Estudis de Grau i Màster.