Comissions d'Avaluació Curricular (CAC) - Assignatures compensables (graus)

Informació general

Als estudis de grau  les comissions d'avaluació curricular es reuneixen cada quadrimestre per avavaluar curricularment tots els alumnes que han cursat totes les assignatures d'un bloc.

Condicions per a poder compensar: Les condicions en què s'aprova una assignatura per compensació amb altres les trobareu a:
  • GRETST. Grau nou en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació. Apartats 2.7, 2.8 i 2.9 de la Normativa específica nova d'Avaluació de Graus TIC (clic aquí)
  • GREELEC. Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació. Apartats 2.1 i 2.2 de la Normativa Acadèmica del Grau en Enginyeria  Electrònica de Telecomunicació (clic aquí)

Quan es compensa: La compensació es realitza quan:

  1. Heu cursat totes les assignatures del bloc.
  2. Es reuneixi la Comissió d'Avaluació Curricular corresponent (les dates de reunió les trobareu al darrer apartat d'aquesta pàgina)

Sol·licituds a les Comissions d'Avaluació Curricular

Si no compliu amb els requisits anteriors, podeu fer una sol·licitud a la Comissió d'Avaluació Curricular corresponent, perquè tingui en compte el vostre cas. La sol·licitud l'heu de fer per e-secretaria (esecretaria), en la data indicada. Heu d'escollir, al menú de l'esquerra, Instàncies > Sol·licitud > Avaluació> Fer constar la informació per a la avaluació curricular.
 
També podeu demanar altres coses, com que no se us tingui en compte el quadrimestre per al còmput de l'alfa, etc. La  justificació documentable, l'haureu d'aportar personalment a la secretaria.

Terminis sol·licituds


* Per la compensació d'assignatures, només cal fer sol·licitud si no compliu amb els requisits. I només quan heu cursat totes les assignatures del bloc corresponent.