Comparteix:

Reavaluació (grup REAND)

 • Què es la revaluació? Grup REAND

La reavaluació consisteix en realitzar un examen extraordinari de l'assignatura suspesa al primer quadrimestre al mes de juliol.

Per matricular-se de reavaluació cal triar el grup REAND (reavaluació no docència).

Els estudiants de GRETST que suspenen amb una nota igual o superior a 3 i per un màxim de 2 assignatures poden optar a reavaluació si es matriculen d'aquesta opció.

Els estudiants de GREELEC que suspenen poden optar a reavaluació si es matriculen d'aquesta opció.

Els estudiants de GEF que suspenen poden optar a reavaluació si es matriculen d'aquesta opció.

 • Els crèdits matriculats en aquest grup computen a efectes del màxim de crèdits a matricular?

SI a la fase Inicial. Les assignatures matriculades en grup REAND comptabilitzen al màxim de crèdits a matricular (24 ECTS entre dins i fora de la FI)

NO fora de la fase inicial. A més d’aquests crèdits, podeu matricular els permesos per normativa.

 • Les assignatures matriculades en el grup de reavaluació constaran com a matriculades a efectes de co-requisits?

SÍ. Si les matriculeu en el grup de reavaluació, podreu matricular aquelles assignatures de les quals aquestes són precorequisits o corequisits.

 • Si m'adapto al nou grau puc optar a la reavaluació?

NO, si et canvies de grau, hauràs de matricular l'assignatura per cursar-la normalment.

 • De quines assignatures em puc reavaluar i quines no tenen docència en la reavaluació?

GRETST: De les assignatures obligatòries del Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació. No són reavaluables ENTIC, PBE. No s'imparteix docència específica per la reavaluació durant el quadrimestre. Algunes assignatures impartiran intensius de repàs de 10h la setmana anterior als exàmens de reavaluació.

GREELEC: De les assignatures obligatòries del Grau en Enginyeria en Electrònica de Telecomunicació.

GEFDe les assignatures obligatòries del Grau en Enginyeria Física.

 • Com em puc matricular? 

Escollint el grup REAND. 

 • Què passa si no m'apareix el grup REAND per triar en una assignatura en el moment de la matrícula? 

Que no pots matricular l'assignatura en Reavaluació per alguna d'aquestes causes:

No vas suspendre l'assignatura al mateix curs acadèmic

No compleixes els requisits de nota mínima per accedir a la reavaluació (només per GRETST).

 • Quin cost té?

Cap.

 • Puc reavaluar una assignatura de la que no m'hagi matriculat en el quadrimestre anterior?

NO, només es poden reavaluar d'assignatures matriculades i suspeses al mateix curs acadèmic.

 • Avaluació 

La nota obtinguda en reavaluació substitueix la nota obtinguda a la part de teoria de l’assignatura en convocatòria ordinària, sempre que sigui superior. Si una part de la matèria no s'ha avaluat mitjançant examen sinó mitjançant treballs o pràctiques, la nota obtinguda en aquesta part no és recuperable mitjançant l'examen de reavaluació.

 • Permanència

Si tinc 3 alfes, puc matricular-me en reavaluació? Primer hauràs de sol·licitar quadrimestre addicional.

 • Normativa

GRETST: Normativa del grau d'Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació

GREELEC: Normativa Acadèmica del Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació 

GEF: Curs Actual. Normatives i Reglaments