Justificants d'assistència

Justificant d'assistència a examen

Si voleu justificar la vostra assistència a un examen no presencial, cal:

 1. Emplenar el  Full d'assistència a examen no presencial.
 2. Enviar el full emplenat al professor/a la professora de l'assignatura per correu electrònic demanant la signatura (electrònica o manuscrita escanejada)
 3. El professor / La professora de l'assignatura un cop signat us l'enviarà per correu electrònic.

Si voleu justificar la vostra assistència a un examen, cal:

 1. Imprimir el  Full d'assistència a examen.
 2. Fer signar el full al professor assistent a l'examen. 
 3. Portar el full signat pel professor a secretaria acadèmica o a consergeria de l'edifici B3, perquè li afegeixin el segell de l'escola.

Justificant d'assistència a TFE

Si voleu justificar la vostra assistència a la defensa de TFE, cal:

 1. Descarregar i imprimir el Full d'assistència a defensa de TFE.
 2. Donar-lo al secretari del tribunal perquè l'ompli i el firmi.

Si voleu justificar la vostra assistència a la defensa de TFE no presencial, cal:

 1. Emplenar el Full d'assistència a la defensa de TFE.
 2. Enviar el full emplenat al secretari/a per correu electrònic demanant la signatura (electrònica o manuscrita escanejada)
 3. El secretari/a de l'assignatura un cop signat us l'enviarà per correu electrònic.