Comparteix:

Validació de dades

Validació de dades acadèmiques / identificatives sol•licitades per empreses

Les empreses poden sol·licitar la validació de dades personals/acadèmiques d'estudiants de l'ETSETB fent servir el nostre correu electrònic:

Un cop es rep la petició de l'empresa, es segueixen els passos següents: 

  1. Gestió acadèmica es posa en contacte amb l'estudiant/a per comunicar-li la petició realitzada per l'empresa i li demana l'Autorització dades a tercers (English version) per poder facilitar les seves dades personals / acadèmiques a l'empresa. 
  2. Si l'estudiant/a ho autoritza (omplint l'autorització a tercers i facilitant la fotocòpia del seu DNI), gestió acadèmica inicia la tramitació de la validació de dades sol·licitada per l'empresa.