Comparteix:

Horaris de consultes de l'equip directiu

 

Subdirector Cap d'estudis del Grau d'Enginyeria i Serveis de Telecomunicació

Curs Acadèmic 2023- 2024 QP
Horari de consultes del cap d'estudis del Grau de Telecomunicació-  Professor Orestes Mas Casals

Edifici B3-Ricardo Valle, 2a. planta     
 

capestudis.grauTelecos.etsetb@upc.edu

Les consultes s'han de concertar prèvia petició per correu electrònic

 

 

Subdirector de Relacions Internacionals

Academic Year 2023-2024 spring semester

Consultation hours of the Vice Dean of International Relations - Professor Israel Martín Escalona

Building B3-Ricardo Valle, 2nd floor, office 202b

Tuesday,  18-20 h

Thursday, 18-20 h

Please make a reservation at:

https://calendar.app.google/ULdprCsuC2yNQMLu5

(remenber to use your UPC email address: xxxxxx@yyy.upc.edu when requesting the appointment)

For inquiries about administrative mobility procedures, send an email to:

Student mobility:  

Institutional mobility:  

 

 

Subdirector de Relacions amb les Empreses

Curs acadèmic 2023- 2024 QP
Horari de consultes del sotsdirector de Relacions amb les Empreses - Professor Francesc Rey Micolau

Dimarts, 12.30 - 14.00 hores

Dijous, 12.30 -13.30 hores

Consultes telemàtiques mitjançat el xat de Google

(Cal  iniciar sessió a Google amb l'adreça email de la UPC, accedir  a l'eina de xat i contactar amb francesc.rey@upc.edu)

 

Dubtes generals sobre pràctiques i tràmits administratius de convenis

Per a consultes sobre dubtes generals sobre pràctiques i tràmits administratius de convenis, cal que us adreceu a:
Pràctiques per a estudiants: estudiants.practiques@etsetb.upc.edu

 

Subdirector d'Estudiantat i Promoció

Curs acadèmic 2023- 2024 QT

Petició de consultes amb el Subdirector d'Estudiantat i Fase Incial, Sr. Xavier Muñoz, mitajançant l'enllaç:

https://cal.com/xavier-munoz