Comparteix:

Docència Inclusiva

La UPC té el compromís de garantir la inclusió de les persones. Especialment, donant suport a l’estudiantat amb necessitats de suport educatiu (NSE), per discapacitat o necessitats educatives especials.

La Oficina d'Inclusió atén a l’estudiantat amb discapacitat física, visual, auditiva, múltiple, amb trastorns de desenvolupament (dislèxia, discalcúlia, TDAH, TEA), trastorns de salut mental, malalties cròniques o agudes.

Si et trobes en alguna d’aquestes situacions, et recomanem que contactis amb l’Oficina d'Inclusió i amb el Cap d'Estudis de la teva titulació.

 

Oficina d'Inclusió UPC

https://inclusio.upc.edu/ca