Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Escola / Serveis / Secretaria Oberta / Treballs / Protocol per defenses de TFG en remot

Protocol per defenses de TFG en remot

Com a conseqüència de la crisi sanitària de la Covid-19, els actes de defensa de TFG es faran de manera telemàtica mitjançant Google Meet.

Abans de la lectura del TFG cal que llegiu la següent informació:

La presentació del TFG és un acte públic.

Si esteu interessats a assistir com a públic a una de les defenses cal que envieu un correu a 2 dies hàbils abans de la data de defensa.
Les dates de les defenses es publiquen a la pagina web “properes lectures” https://telecos.upc.edu/ca/els-serveis/secretaria-oberta/treballs/properes-lectures.

  • Personal UPC: amb el vostre compte personal @upc.edu o @estudiantat.upc.edu. Us haureu d’identificar a la part superior dreta amb l’usuari i contrasenya de la UPC.
  • Personal extern a la UPC: amb el correu que s’ha proporcionat a la petició d’assistència com a públic.
La sessió no serà gravada per part de la Universitat.
Queda totalment prohibit gravar, difondre, comunicar o publicar parcialment o totalment aquesta sessió a través d'Internet o de qualsevol altre mitjà equivalent.
  • Càmera i micròfon apagats durant la sessió:
   Us demanem que tingueu la càmera i el micròfon desactivats en el decurs de la sessió. Només caldrà que els activeu si ho demana el president/a del tribunal. També es recomana tenir el volum de l'altaveu baix o utilitzar auriculars.
  • Si voleu intervenir cal un fons adequat:
   En el cas de participar a la sessió, la vostra imatge i veu seran visible i audible per a tots els assistents. Heu de cercar un fons que deixi fora de la vista tot objecte personal que vulgueu mantenir privat.
  • La convocatòria via Google Meet es comunica per email a tots els membres del tribunal (suplents inclosos), estudiants, co-directors/es i ponents, si n’hi ha, i a tothom que hagi demanat assistir a l’acte de defensa.
  • Des de l’Escola es crearà la reunió Meet i es delegarà la propietat de la reunió al secretari/ària del tribunal.
  • El secretari/ària del tribunal rebrà un correu que haurà d’acceptar per tenir la propietat de la reunió. Aquesta acceptació de propietat és molt important pel bon funcionament de la presentació per tal de garantir que és un acte públic ja que permetrà que el secretari/ària pugui:
    • Acceptar o rebutjar peticions d’entrada a l’inici i, si es considera oportú, durant la realització de la defensa.
    • Silenciar micròfons.
    • Fer fora assistents, si convé.
  • El president/a del tribunal pot comunicar als estudiants l’ordre de les presentacions per email amb antelació, si ho considera oportú. Si no, l’ordre es decidirà a l’inici de la sessió.
  • El tribunal es retirarà a deliberar a una altra reunió de Google Meet que, per comoditat del tribunal, Secretaria Acadèmica proporcionarà al secretari/ària del tribunal. A l’igual que anteriorment, la propietat d’aquesta reunió per a deliberar es delegarà al secretari/ària del tribunal qui haurà d’acceptar-la. Si el tribunal ho considera oportú, el tribunal podrà convidar a algú durant la deliberació, per exemple, algun director/a o ponent extern de la UPC.
  • Un cop finalitzada la deliberació el tribunal tornarà a accedir a la reunió de Google Meet on s’ha desenvolupat la lectura i on podran romandre els estudiants per tal de comunicar la qualificació obtinguda. Es recomana que el tribunal i estudiants quedin d’acord en la comunicació de la qualificació obtinguda abans de la deliberació.
  • Una vegada realitzada la defensa, s’omplirà la qualificació a la intranet de la Escola.
  • Si es proposa MH, s’haurà de justificar al camp destinat a aquest efecte a la intranet. El text literal introduït a la intranet és el que es farà constar a l’acta d’avaluació del TFG. Al final de quadrimestre es valoraran totes les propostes de MH i es comunicarà a l’estudiant, segons el punt 7 de Normativa de Treball Final de Grau de l'ETSETB.
  • La signatura de l’acta es realitzarà mitjançant el portafirmes UPC.

 

Tractament de les dades personals

Informació bàsica de protecció de dades
Responsable del tractament

Universitat Politècnica de Catalunya – Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB)

infoteleco@etsetb.upc.edu

Dades de contacte del delegat de protecció de dades

Universitat Politècnica de Catalunya

 

Finalitats del tractament

Defensa d’un Treball Final de Grau en remot de la ETSETB
(curs 2019-2020)

Legitimació

Exercici de poders públics

Destinataris

El vostre nom i cognoms o identificador a la sessió serà visible a la resta de participants en el moment d’assistir a la sessió mitjançant Google Meet.
La vostra imatge i/o veu serà accessible a la resta de participants en el cas que activeu la càmera i/o micròfon en el moment d’assistir a la sessió mitjançant Google Meet.

La sessió no es gravarà per part de la universitat.

Les vostres dades no es comunicaran a tercers, tret que hi hagi una obligació legal.

Drets de les persones

Sol·licitar l'accés, la rectificació o supressió, la limitació del tractament. Oposar-se al tractament. Portabilitat de les dades.

Termini de conservació

Mentre sigui necessari per a qualsevol dels propòsits que es descriuen a la nostra política de conservació.

Reclamació

Si no ha estat satisfet l'exercici dels vostres drets, podeu presentar una reclamació davant l'APDCAT: apdcat.gencat.cat