Imatge VirtualBox per a docència

Disposeu d'una imatge de màquina virtual, amb l'entorn i aplicacions preparada per al correcte desenvolupament de la docència del diferents crèdits.

L'aplicació que s'utilitza és VirtualBox i la imatge es facilita en un fitxer .OVA per a importar la màquina virtual amb facilitat.

Teniu tot el procés àmpliament detallat a la intranet de l'Escola dins l'apartat Serveis, Imatge de disc virtual.