Normes dels Serveis Informàtics de l'ETSETB

Per a un bon funcionament dels serveis TIC de suport a la docència i de les aules i laboratoris docents de l'ETSETB és necessari respectar les normes bàsiques següents:

  1. Els usuaris s'han de comprometre a tractar l'equipament de les aules docents d'una forma adequada.
  2. Els recursos només es poden utilitzar per a activitats de docència de l'ETSETB. Se'n prohibeix expressament l'ús per a activitats comercials i activitats que atemptin contra el bon nom de persones i institucions.
  3. No s'han d'utilitzar per congestionar els equips ni els enllaços de comunicació.
  4. Els equips no s'han d'utilitzar per interferir en el seu bon funcionament ni en el d'altres als quals estiguin connectats.
  5. S'ha d'evitar la difusió de "virus", "cucs" i altres programes que puguin fer malbé els equips o la informació que continguin.
  6. La còpia d'alguns programes instal·lats en els equips és il·legal i és penalitzada per la legislació vigent.

Si l'usuari detecta o simplement sospita alguna intrusió en el seu compte, ha de comunicar-ho als Serveis Informàtics perquè solucionin el problema.

En cas que detecteu problemes de maquinari o de programari a les aules informàtiques i laboratoris docents de l'ETSETB (A2,B3, C3,C4,C5,D3,D4,D5), es prega que ho comuniqueu als serveis de suport (operadors o tècnics) per tal de fer les actuacions que siguin necessàries.

L'ús malintencionat dels serveis, equips i sistemes de comunicació serà motiu de la suspensió del compte de l'usuari i podrà donar lloc a sancions acadèmiques.

L'usuari, en matricular-se de l'ETSETB, es compromet a acceptar aquestes normes d'utilització.