Vés al contingut (premeu Retorn)

CCAC-GEF

CCAC-GEF

Naturalesa

El pla d'estudis del Grau en en Enginyeria Física (GEF) s'estructura en tres blocs curriculars:
1. Fase Inicial de 1r constituïda pels 60 crèdits de les 10 assignatures del 1r curs.
2. Fase Obligatòria de 2n constituïda pels 60 crèdits de les 10 assignatures del 2n curs.
3. Fase Obligatòria de 3r constituïda pels 60 crèdits de les 10 assignatures del 3r curs.
La comissió encarregada d'efectuar l'avaluació curricular d'aquests blocs és la CAC de l'ETSETB prèvia consulta a la CCAC-GEF

Funcions

Les funcions de la CCAC-GEF són:
a) Assessorar a la CAC de l'ETSETB en l'avaluació curricular dels 3 blocs del GEF d'acord amb la normativa de la UPC.
b) Determinar quins estudiants estan afectats per la normativa de permanència establertes a la Normativa Acadèmica de la UPC i informar a la CAC de l'ETSETB perquè l'apliqui si s'escau.
c) Supervisar el procés de tutorització dels estudiants amb rendiment insuficient.

 

Composició

La CCAC-GEF està formada per:
a) El cap o la cap d'estudis del GEF, que la presidirà.
b) El coordinador o coordinadora del GEF.
c) El director o directora de l'Escola, o la persona que nomeni.
d) El director o directora del Departament de Física (DFIS), o la persona que nomeni.
e) El cap o la cap de la Unitat de Gestió d’Estudis de Grau i Màster de l'ETSETB, o la persona que nomeni, que actuarà com a secretari o secretària amb veu però sense vot.
f) Els deu coordinadors i/o coordinadores de les matèries amb més d'una assignatura al pla d'estudis. Aquestes matèries són Matemàtiques, Física General, Química, Informàtica, Biociència Termodinàmica i Física de Fluids, Física Quàntica i de l'Estat Sòlid, Electromagnetisme, Electrònica, i Física Experimental i Projectes d'Enginyeria.
g) Un o una representat dels estudiants que hagi superat els tres blocs curriculars del grau escollit pels delegats i/o delegades dels quatre cursos del pla d'estudis, que es renova anualment.

 

Mandat i renovació

El mandat de la CCAC-GEF finalitza amb el mandat del director o directora de l'Escola, excepte en els cassos que s'indiquen tot seguit:
a) El director o directora del DFIS , o la persona que nomeni, es renova amb el mandat del director o directora del DFIS.
b) El o la representat dels estudiants que es renova anualment a l'inici de cada curs.


Membres actuals

Membres Nats

a) Arantxa Alonso Maleta

b) Josep Lluís Tamarit Mur

c) Josep Pegueroles Vallés

d) Jordi Boronat Médico

e) Esther Massaguer Pérez

Membres Electius

f) Carles Batlle Arnau (Matemàtiques), Quim Trullàs Simó (Física General), Iñaki Iribarren Laco (Química), Àlvar Messeguer Serrano (Informàtica), Blas Echebarria Domínguez (Biociència), Francisco Marqués Truyol (Termodinàmica, Mecànica i Física de Fluids), Rossend  Rey Oriol (Física Quàntica i de l'Estat Sòlid), Juan Manuel Rius Casals (Electromagnestisme), Manuel Domínguez Pumar (Electrònica), Oscar Casas Piedrafita (Física Experimental i Projectes d'Enginyeria).

g) Lavinia Hriscu