Comparteix:

Junta Electoral

La Junta Electoral d'Unitat

  1. El Reglament electoral de la Universitat Politècnica de Catalunya determina les funcions i les competències de la Junta Electoral d'Unitat.
  2. L’actuació com a membre de la Junta Electoral és incompatible amb la de candidat o candidata a unes eleccions que siguin competència directa d’aquesta Junta.

Composició

Titulars

La Junta Electoral està composada pels següents membres titulars:

  • 2 representants del PDI
  • 1 representant del PAS
  • 1 representant dels estudiants

Suplents

La Junta Electoral està composada pels següents membres suplents:

  • 2 representants del PDI
  • 1 representant del PAS
  • 1 representant dels estudiants

Membres de la Junta Electoral

Membres vigents des de:
Febrer 2021

Membres titulars

Secretari Acadèmic
Anna Umbert Juliana

Membres

TITULARS SUPLENTS
PDI VALL-LLOSERA FERRAN, Mercè PONS PEREGORT, Olga
PDI PERELLÓ MUNTAN, Jordi DUFFO UBEDA, Núria
PAS PÉREZ RODRÍGUEZ, Sara FLORES MILAN, Juan Carlos
EGM BOGATELL PASCUAL, Sergi PALMERO ARANS, VIcenç