Comparteix:

Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ)

L'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB) disposa del certificat del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ).

Aquest segell distingeix els centres que han superat la comprovació per part de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya  (AQU Catalunya ) que el seu SGIQ està implantat i és adequat per a l’assegurament de la qualitat dels títols que s’hi imparteixen. La certificació del SGIQ evidencia que l'ETSETB  revisa, analitza i millora els programes formatius que s’hi imparteixen.

El Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ) de l’Escola, apreciat inicialment tan sols com un instrument requerit per la regulació dels graus adaptats a l’Espai Europeu d’Educació Superior, ha començat a demostrar ja la seva eficàcia per tal com ha facultat la posada en marxa d’actuacions concretes de perfeccionament dels diversos procediments interns i, damunt de tot, la definició de mesures de millora contínua.

Certificació de l'AQU a Catalunya del SGIQ de l'ETSETB
Certificat de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya